Навигација

18. састанак комитета ЕА IС и ЕА СС

Међународне активности

У Таормини (Сицилија) су у периоду од 7. до 9. септембра 2009. године одржани 18. састанак комитета за контролна тела (ЕА IС) и комитета за сертификацију (ЕА СС) Европске кооперативе за акредитацију, у организацији акредитационог тела Италије (ACCREDIA). Током ЕА IС је извршена ретроспектива постављених питања и датих одговора у периоду од 2000. до 2008. године рада ЕА IС, која су се углавном односила на тумачење и разјашњење појединих захтева стандарда ISO/IEC 17020 и донети су закључци у вези са истим.

Такође, се дискутовало и о питањима које су за овај састанак комитета упутили учесници ЕА IС, а у вези са тумачењима захтева референтног стандарда, смернице за примену истог као и примене стандарда  у одређеним областима контролисања. Највећи број постављених питања је био у вези са  захтевима који се односе на независност и непристрасност контролних тела (тип  контролног тела)  и правну одговорност као и у вези исказивања обима акредитације контолних тела.

На комитету за сертификацију дискутовало се о прекограничној акредитацији, преносу акредитације сертификационих тела за системе манаџмента додељене од стране једног акредитационог тела на друго, о проблемима у примени документа EA-7/05, као и о појединим захтевима стандарда ISO/IEC 17021 (захтеви 6.2, 9.3.3, 9.4.2.2) и стандарда ISO/IEC 17024 (захтеви 6.4 и 6.5.). Презентовани су и резултати рада радних тела и радних група који се односе на сертификацију у области хране, ЕМS, групе задужене за израду документа који се односи на кодове сертификационих тела за производе.

Као представници Акредитационог тела Србије на овим састанцима учествовали су Љубица Живанић и мр Братислав Милошевић. Размењена искустава из праксе различитих акредитационих тела и других заинтересованих страна, остварена током ових састанака, допринеће унапређењу процеса рада Акредитационог тела Србије.


 


мр Братислав Милошевић и Љубица Живанић