Навигација

Меморандум о разумевању и реализацији пројекта ЕУ

Сарадња

Представници Министарства економије и регионалоног развоја, Привредне коморе Србије и конзорцијума AFNOR потписали су данас у Привредној комори Србије (ПКС) Меморандум о разумевању и реализацији пројекта ЕУ "Техничка помоћ институцијама у области инфраструктуре квалитета у Републици Србији".

Меморандум за који је Европска комисија издвојила 1,2 милиона евра потписали су у име Министарства економије и регионалног развоја Јелена Поповић, помоћник министра, председник ПКС Милош Бугарин и Розалин Дусо, директорка AFNOR-а конзорцијума који реализује пројекат.

Циљ овог пројекта је јачање инфраструктуре квалитета и подизање свести о квалитету у Србији, као и унапређење процеса стандардизације и акредитације, а финансираће га Европска комисија. Пројекат ће се спроводити до октобра 2010. године и то у две фазе у регионалним коморама широм Србије. Биће реализован кроз организовање 40 семинара о стандардизацији и акредитацији (15 једнодневних семинара о стандардизацији и 25 дводневних семинара о акредитацији).

Председник ПКС Милош Бугарин истакао је да ће овај пројекат помоћи повећању конкурентности наших производа и услуга према европским али и другим тржиштима. Према његовим речима ПКС може кроз своју институционалну, кадровску и осталу инфраструктуру и мрежу регионалних комора, максимално подржати и обезбедити услове за реализацију овог пројекта.

Своје задовољство због извођења овог програма који подиже квалитет и конкурентност у Србији, изразила је и Јелена Поповић , помоћник министра у Министарству економије и регионалног развоја. Поповићева је истакла да је реч о  веома важном пројекту с обзиром да Србија треба да усвоји велики број европских стандарда до 2011. године, као и да ће то доста утицати на бољи пласман наших привредника. Према њеним речима овај програм ће увелико утицати на свест о подизању квалитета и стандарда, а у припреми су и нови закони који ће то поспешити.

Средства за овај програм обезбеђена су из CARDS програма Европске комисије, а примаоци овог програма уз Министарство за економију су Институт за стандардизацију, Акредитационо тело Србије и Дирекција за мере и драгоцене метале. 

Представљајући програм AFNOR-а и фазе по којима ће бити извођен, Бојан Печевар, вођа пројекта, нагласио је да ће се кроз семинаре, спроводити и кампања за афирмацију квалитета производа у Србији. Промовисаће се значење стандарда, али и акредитације и оцењивање усаглашености.