Навигација

15. седница комитета за комуникације и публикације СРС ЕА

Међународне активности

Петнаеста седница Комитета за комуникације и публикације (CPC) Европске кооперативе за акредитацију (ЕА), као и седница Радне групе за базе података одржана је од 24. до 27. марта у Мадриду у организацији Акредитационог тела Шпаније (ENAC).

Комитет је прошлој седници усвојио документ „Welcome Kit“, који се као интерактивни текст нашао прошлог новембра на интернет сајту ЕА и пружа практичне информације за нове чланице, које постану део породице Европске организације за акредитацију у секцији Communication materials/Information about EA/EA Welcome Kit.
 
Чланови комитета су се сложили да оснују радну групу која би одржавала и ажурирала „Welcome Kit“. Такође је одлучено да ће се ту наћи и питања везана за Уредбу ЕК 765/2008.

Нова верзија текста у секцији Промоција МЛА уговора на сајту ЕА која је усвојена на прошлој седници је почела са радом. Посебно је погодна за већи број заинтересованих страна, који ту могу наћи опште податке, почев од тога шта је ЕА МЛА, које су користи од потписивања уговора до списка чланица потписница споразума и за које обиме акредитације.

Члановима комитета је представљена брошура „Обавештење за Владу и регулаторна тела“ како би се помогло акредитационим телима да изграде јаке везе са централном установом за координацију на националном нивоу, а брошура ће ускоро изаћи! Документ ће бити израђен у word-у што ће омогућити да се у документу нађе и превод на језик предметне чланице.

Дискутовано је и о активностима које ће ЕА приредити за прославу  9. јуна као Међународног дана акредитације, као и о прошлогодишњим искуствима земаља чланица.

Чланови комитета су се сложили да је потребно извршити ревизију документа EA-1/08 Земље потписинице мултилатералних и билатералних споразума са ЕА са циљем да израде документ, који би имао информативни карактер, и како би регулаторни органи и заинтересоване схватиле колики је значај мултилатералног споразума (EA MLA).
 
На препоруку Пројектне групе 2 оформљена је Радна група како би израдила базу за размену информација и знања о ЕУ директивама. Циљ ове Радне групе је да створи инфраструктуру за комуникацију како би чланице ЕА имале приступ свим важним подацима везаним за захтеве за сваку директиву и то на начин који би био једноставан за употребу. Извештај о постигнутом напретку ће бити поднет на јесен.

Након дискусије на последњем састанку комитета увидело се да је неопходно унапредити визуелно предствљање EA. Оформљена је радна група која ће усагласити стратегију коју ће затим разрадити професионални дизајнер.

Сви чланови комитета мишљења су да би newsletter требало поново успоставити, али у другачијој форми, односно у електронској форми која ће бити доступна на интернет страници ЕА. Овај принцип подразумева да ће newsletter бити сачињен од најважнијих вести које ће бити обједињене кроз један документ који ће посетиоци сајта моћи да електронски преузимају или штампају.

Састанку комитета испред АТС-а присуствовала је Јасна Стојановић.


Мартина Блум, преседавајућа Радне групе за базе података