Навигација

Упознавање са директивом Новог приступа која се односи на безбедност машина

Семинари

У организацији Министарства економије и регионалног развоја (МЕРР), у оквиру ЕУ Твининг пројекта за јачање капацитета МЕРР-а у формулацији, преговорима и имплементацији трговинске политике и преговорима трговинских споразума, у просторијама Министарства одржан је дводневни семинар (17. и 18. септембра) о ЕУ директиви о безбедности машина – Machinery directive – 98/37/EC, oдносно њене ревизије 2006/42/EC.

Семинар је отворила Јелена Поповић, помоћник министра МЕРР-а, као и Martin Reisser, твининг саветник Пројекта за јачање капацитета МЕРР-а у формулацији, преговорима и имплементацији трговинске политике и преговорима трговинских споразума, а семинару су присуствовали и мр Борислава Јакшић из Сектора за конкурентност и инфраструктуру квалитета МЕРР, као и Душан Вучковић.

Семинару су присуствовали још и представници надлежних министарстава, привреде и институција инфраструктуре квалитета.

Испред Акредитационог тела Србије семинару су присуствовали др Дејан Крњаић, директор Акредитационог тела Србије, Радивоје Николичић, помоћник директора за развој и квалитет и мр Милица Јовчић, менаџер предмета акредитације.

Присутни су упознати са планом Министарства економије и регионалног развоја да, образује посебну радну групу састављену од свих интересних група (надлежних министарстава, привреде, институција инфраструктуре квалитета), чији је циљ транспоновање наведене директиве, како би се испуниле обавезе које произилазе из Националног програма интеграције Републике Србије у Европску унију (НПИ), посебно у области слободног кретања роба.

Експерти (г-дин Harald Riekeles, г-дин Edwin Schmitt и г-дин Stephan Helmprobst) су упознали присутне са принципима Новог приступа и основним захтевима Директиве. Након добијања основних информација, отворена је дискусија чији је циљ био се присутни упознају и са искуствима других земаља приликом транспоновања Директиве, као и о улози свих заинтересованих страна приликом њене имплементације.

Семинар је завршен договором да се активности на едукацији свих заинтересованих субјеката наставе како би свако од заинтересованих дао одговарајући допринос.

Technical Seminar EU – Technical Regulations in the sector Machinery, Belgrade, 17.-18. 09. 2008, complementary slides by Harald Riekeles

CE Marking of Machinery - Introduction - Edwin Schmitt, Stephan Helmprobst

CE Marking of Machinery - Machinery Directive 2006/42/EC -Edwin Schmitt, Stephan Helmprobst

Transposition of Machinery Directive - Edwin Schmitt, Stephan Helmprobst

Укоколико имате питања на ову тему можете се обратити Martinu Reisseru, твининг саветнику Пројекта за јачање капацитета МЕРР-а у формулацији, преговорима и имплементацији трговинске политике и преговорима трговинских споразума у Министарству економије и регионалног развоја на m.reisser@gmx.net


мр Борислава Јакшић, Сектор за конкурентност и инфраструктуру квалитета и Јелена Поповић, помоћник министра у МЕРР

Harald Riekeles, твининг експерт, мр Борислава Јакшић, МЕРР и Јелена Поповић, помоћник министра МЕРР