Навигација

Регионални пројекат за инфраструктуру квалитета – CARDS 2006 - Технички семинар HOT2

Семинари

 У оквиру Регионалног пројекта за инфраструктуру квалитета -  CARDS 2006, од 3. до 5. јуна 2008. године, у Норвешкој, у Кјелеру код Осла одржан је семинар за представнике акредитационих тела земаља западног Балкана.

Домаћин и извођач семинара је било Норвешко акредитационо тело (Norsk Akkreditering/NA), предавачи су били такође, стручњаци NA. Учесници семинара су били представници акредитационих тела земљама региона западног Балкана (Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Србије, Црне Горе, Македоније и Косова (UNSCR 1244)).

Из Акредитационог тела Србије (АТС) учесници семинара су били мр Драган Пушара и мр Вида Живковић.

Семинар се састојао из два дела: теоријског и практичног. Током теоријског дела семинара обрађене су теме које су се односиле на систем акредитације у Норвешкој, спровођење поступка акредитације и на систем  менаџмента у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 17011, као и на примену информационих технологија за вођење самог поступка и за остале потребе акредитације.

Практичан део семинара је реализован кроз учествовање учесника семинара у посматрању оцењивања лабораторија за различите области испитивања. Учесници су били подељени у две групе. Једна група је присуствовала оцењивању у циљу обнављања акредитације лабораторије за испитивање неорганских параметара воде (воде за пиће и отпадне воде), као и оцењивању у циљу проширења обима акредитације за узорковање воде. Друга група је присуствовала оцењивању у циљу обнављања акредитације лабораторије за механичка испитивања грађевинског материјала.

Интересантно је напоменути, обзиром да је у току европско првенство у фудбалу, да је друга група присуствовала осведочењу у извођење метода испитивања параметара који карактеришу вештачку траву и подлоге за фудбалске терене методом коју је прописала FIFA уз употребу ''еталон лопте'' коју је такође FIFA калибрисала.

У току посматрања учесници су могли да нотирају своја запажања и поставе питања водећим оцењивачима и стручњацима NA. Наредног дана је обављена исцрпна дискусија о посматраним оцењивањима, опажањима и тумачењима одређених захтева стандарда ISO/IEC 17025.

Семинар је имао за циљ да упозна учеснике са спровођењем поступака акредитације и оцењивања од стране акредитационог тела које је потписник ЕА MLA. Он је пружио основу за будуће унапређење и хармонизацију сопствених поступака у националним акредитационим телима земаља учесница и за припреме за будуће потписивање ЕА MLA.

 

 
Присуствовање теоријском делу семинара у NA
 
Посматрање оцењивања у лабораторији за испитивање воде

Учесници семинара HOT2
 
Норвешко акредитационо тело