Навигација

Прослава јубилеја: Дан акредитације и 10-годишњица постојања

Актуелности

Данас је у просторијама Акредитационог тела Србије одржана свечана академија поводом Дана акредитације и обележавања 10-годишњице рада и уручивање сертификата новоакредитованим организацијама, организацијама после надзора и обновљеним акредитацијама.

Акредитационо тело Србије сваке године обележава 28. јун (по свом Статуту када је 2000. године додељена прва акредитација) - Дан акредитације, док су први пут ове године Међународни акредитациони форум (International Accreditation Forum-IAF) и Међународна организација за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation-ILAC) одредили да 9. јун 2008. буде први Међународни дан акредитације. Дан акредитације ове године прослављен је троструким јубилејом и обележавањем десетогодишњице постојања АТС-а.

Биљана Томић, виши саветник за правне послове представила је досадашње резултате у раду националног акредитационог тела и укратко подсетила присутне о историјату наше куће:

- Jугословенско акредитационо тело (ЈУАТ), касније АТС, основано је 1998. године Уредбом о оснивању из 1997. године као колегијални орган управе у оквиру Савезног министарства за развој, науку и животну средину. Колегијални орган доноси прву одлуку о акредитацији 28. јуна 2000. године.

- Од 2000. до 2003. године ЈУАТ је био посебна организација, колегијални орган ван састава министарства, а од јуна 2003. до јуна 2006. године био је у саставу Министарства за унутрашње економске односе Србије и Црне Горе. Тада мења име у Акредитационо тело Србије и Црне Горе.

- Одлуком о оснивању Владе Републике Србије из 2006. године основано је Акредитационо тело Србије (АТС) као правно лице, самостална непрофитна организација, а Закон о акредитацији се примењује од 1. јануара 2006. године.
Ресорно министарство са којим сарађујемо је Министарство за економију и регионални развој. 

- Током ранијег периода колегијални орган је доносио одлуке о акредитацији, а сада директор доноси акт о додељивању акредитације. Органи АТС-а су управни одбор и директор, а ускоро ћемо добити и савет и надзорни одбор. Оснивач АТС-а је Република Србија, а оснивачка права врши Влада Републике Србије.

- До сада смо акредитовали преко 300 организација и то лабораторија за испитивање, лабораторија за еталонирање, контролних организација и сертификационих тела, а урађена су и поновна оцењивања и додељене обновљене акредитације. Урађено је више од хиљаду надзорних оцењивања, на стотине проширења обима акредитације, нешто мање редукција обима, неколико суспензија акредитације и неколико укидања акредитације.

- До сада смо донели смо два Статута, три Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака,  три издања Правила акредитације, две Одлуке о трошковима акредитације, а ускоро и друго издање Пословника о квалитету.

- АТС је постало придружена чланица Европске организације за акредитацију (ЕА), потписивањем меморандума о споразумевању, а од 2007. године потписан је уговор о сарадњи са ЕА. Прошли смо припремни „peer assesment“ (највише оцењивање) и спремамо се да коначно постанемо и чланица Европске организације за акредитацију.

- АТС континуирано ради на побољшању сопственог система квалитета, а у циљу хармонизације са серијом стандарда ЕN 45000 и стандардом 17011, донет је велики број процедура и упутстава, као и ревизија докумената, правилника, образаца, планова, правила.

- У протеклом периоду АТС је радило на развоју шеме акредитације лабораторија за еталонирање, отпочет је развој нове шеме за медицинске лабораторије, а спремни смо и за акредитацију сертификационих тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу прехрамбених производа. Ускоро започињемо и са развијањем шеме акредитације ЕМАS оцењивача.

- Закон о акредитацији нас обавезује да учествујемо у раду европских и међународних организација за акредитацију: EA, ILAC и IAF, па тако учествујемо у заседањима генералне скупштине европске акредитације, комитету за лабораторије, комитету за контролне организације, комитету за сертификациона тела, комитету за мултилатерални споразум и комитету за комуникације и публикације ЕА.

- АТС сарађује са државним и другим органима у циљу остваривања надлежности и реализација обавеза Републике Србије, а интензивно се ради и на промоцији значаја и улоге система акредитације у Србији учествовањем на стручним скуповима, семинарима и округлим столовима; сарадњом са медијима и стручним  часописима, као и редовним ажурирањем нашег веб сајта.

- Све ове године запослени у АТС-у се непрекидно стручно образују и усавршавају и сада су способни да своја знања преносе и другима. АТС је учествовало у  CARDS програмима и пројекту  SCG-quality.

- Породицу АТС-а чине и регистровани оцењивачи и то водећи оцењивачи, технички оцењивачи и технички експерти, којих има преко 150. У циљу достизања што вишег нивоа информисаности наших оцењивача о захтевима за акредитацију и новостима у области акредитације, а такође и у циљу усклађивања приступа оцењивању, сваке године одржавају се семинари за одржавање компетентности оцењивача. За ових десет година склопљено је неколико хиљада уговора са оцењивачима ради обављања послова оцењивања.

- АТС развија интензивну регионалну сарадњу и до сада је потписало споразуме о сарадњи са Мађарским акредитационим телом (NAT), Институтом за акредитирање БиХ (BATA), Македонским акредитационим телом (ИАРМ) и Акредитационим тијелом Црне Горе. У реализацији ових споразума је и размењивање посете оцењивача и експерата у циљу размене искустава у акредитационом оцењивању, обављање међусобне обуке кадрова, заједничка оцењивања и међулабораторијска поређења.

„Надамо се да ћемо убрзо ускладити законску регулативу са регулативом ЕУ, јер ће нам то омогућити скорије приступање ЕУ и СТО. Очекујемо следеће године још једну проверу („peer assessment“) од стане ЕА, што ће нам омоћути да потписивањем мултилатералних споразума са чланицама ЕА, да сертификати и извештаји наших лабораторија и организација буду регионално и светски произнати, што ће, свакако, допринети лакшем протоку роба и услуга, као и економском развоју наше земље“, истакао је др Дејан Крњаић, директор АТС-а.

Др Крњаић је уручио сертификате следећим организацијама:

1. Акционарско друштво за испитивање квалитета "Квалитет"-Ниш
2. Машински факултет - Ниш
3. Машински факултет Универзитета у Београду, Лабораторија ЦИАХ
4. Научни институт за ветеринарство "Нови Сад"- Нови Сад
5. Антиплам - Београд
6. Завод за јавно здравље - Ваљево
7. РБ Колубара доо  - Лазаревац
8. БГ ИНСПЕКТ ДОО  - Београд
9. Ел-Ех Гарант доо - Београд
10. АД Ливница Кикинда - Кикинда
11. ФАМ АД Крушевац - Крушевац
12. МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ доо - Ниш
13. ЕНЕРГОПРОЈЕКТ - Нискоградња ад – Београд
14. АД заштита на раду и заштита животне средине "Београд"

Желимо да унапредимо и модернизујемо у складу са нашим и европским прописима и стандардима све сегменте нашег рада, у корист, пружања што квалитетнијег сервиса грађанима и нашим клијентима, рекао је др Крњаић и захвалио се свим запосленима у АТС-у на досадашњој подршци и разумевању, а посебно је изразио захвалност колектива уручивањем захвалница колегама који су са акредитационим телом од оснивања Биљани Томић, мр Драгану Бадњару и Верици Ковачевић.

 


др Дејан Крњаић, Биљана Томић и проф. др Слободан Петровић

Биљана Томић је упознала присутне са историјатом рада АТС-а

Верица Ковачевић прима захвалницу поводом 10-годишњице рада у АТС-у

И мр Драган Бадњар је примио захвалницу

Биљана Томић са др Дејаном Крњаићем који јој је уручио захвалницу и проф. др Слободаном Петровићем, председником УО

Присутни гости у сали Подгорица

Анђелковић Братислав, "Квалитет" Ниш прима сертификат, иначе, је пре осам година, 28. јуна тој организацији уручен први сертификат о акредитацији

Спасић Живан, Машински факултет Ниш

Раде Павловић, "Енергопројект"