Навигација

21. Генерална скупштина ЕА у Талину, Естонија

Актуелности

21. генерална скупштина Европске кооперативе за акредитацију (EA GA) одржана је од 28. до 29. маја 2008. у Талину у Републици Естонији, чије је национално акредитационо тело било домаћин овог скупа. У раду скупштине учествовало је преко стотину делегата националних акредитационих тела која су пуноправни чланови или потписници уговора о сарадњи са ЕА, предтавници међународних организација за акредитацију (ILAC и IAF), стандардизацију (ESO-CEN/CENELEC, ISO/CASCO), метрологију (EURAMET, WELMEC), представници организација за акредитацију других региона (APLAC, PAC, IAAC, SADCA), представници EUROLAB, EURACHEM, CEOC као и представници акредитационих тела МЕДА земаља.

Акредитационо тело Србије, које је потписник уговора о сарадњи са ЕА, на овој генералној скупштини представљали су др Дејан Крњаић, директор АТС-а и мр Вида Живковић, помоћник директора за послове акредитације.

Заседање ове генералне скупштине било је посебно значајно јер су разматрана питања и теме непосредно везане за будући развој европске акредитације у складу са новом ЕУ регулативом која се односи на проток роба на ЕУ јединственом тржишту, којом се посебан значај даје акредитацији и тржишном надзору.

Кључне теме о којима се расправљало обухватиле су: стратешка и политичка питања ЕА, развојне пројекте за јачање ЕА који се односе се на хармонизацију процеса оцењивања и оцењивања нотификованих тела (потврђивање хоризонталног приступа и израда ЕА упутстава за оцењивање и акредитацију нотификованих тела), размену знања и развој информационих база података, комуникацију са националним регулаторним органима и израду смерница ("Best Practice Guide"), односе са Европском комисијом (ЕС) и јачање поступка колегијалног оцењивања у оквиру ЕА МLA процеса.

Током заседања генералне скупштине ЕА разговарало се и о новој регулативи ЕУ која се односи на проток роба, посебно на аспекте за даљи развој, статус и нову организациону структуру Европске организације за акредитацију и јачање значаја саме акредитације, односима ЕА са EC, EFTA и компетентним националним ауторитетима, иницијативи за побољшање вредности и кредибилитета акредитоване сетрификације система менаџмента, као и о доприносу ЕА ка успостављању јединственог фронта светске акредитације.

Скупштина је прихватила ЕА документа ( EA-2/14 Процедура за регионална ILCs као подршка EA MLA, ЕА критеријуми за флексибилни обим акредитације и сл.), а дискутовано је и о сарадњи са ILAC и IAF и другим регионалним организацијама за акредитацију, сдандардизацију и метрологију, као и о оперативним питањима укључујући извештаје председавајућих EAAB и комитета MAC, CPC, LC, IC и CC.

ЕА је подржала пакет нове легислативе који се односи на проток роба и који је усвојен од стране Европског парламента у фебруару ове године и који посебно опредељује све значајнију улогу акредитације и Европске организације за акредитацију. У том смислу ЕА је одредила низ радних група и пројектних тимова чији задатак је да истраже најбољу организациону структуру, радне поступке и потребне ресурсе који би омогућили да ЕА испуни очекивања и задатке дефинисане у поменутој легислативи, а тичу се европске акредитационе инфраструктуре. Генерална скупштина је донела кључне одлуке које ће омогућити да ЕА буде спремна за то до 1. јанура 2010. године.

Важно је истаћи дискусију која је обухватзила чланове 4.1, 4.2 и 7.1 нове ЕУ регулативе који се односе на ангажовање страних акредитационих тела у случају када домаће нема услова да понуди специфицирану услугу акредитације у складу са ЕА ''cross-frontier police''. На заседању су исказане бројне сумње и забринутост у вези са овим питањем. На пример, како одредити такве услуге и који би критеријуми били за то, као и и питање земаља које нису чланице, а које имају ACAA споразум или неки други билатерални споразум.

На овој Генералној скупштини, након веома садржајне расправе донети су закључци и усвојене Резолуције значајне за даље функционисање система акредитације у Европи. Потписан је меморандум о разумевању са либијским LNCSM. Нови потписник EA MLA је MSA (Malta) за лабораторије за испитивање, а TUNAK (Tunis) је потписао билатерални споразума са ЕА за лабораторије за испитивање и еталонирање.