Навигација

Међународни дан акредитације 09. јун - Дан акредитације у Р. Србији 28. јун

Дан акредитације

Међународни акредитациони форум (International Accreditation Forum-IAF) и Међународна организација за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation-ILAC) одредили су да 9. јун 2008. буде први Међународни дан акредитације.

Акредитација – као независна и ауторитативна потврда компетентности, непристрасности и интегритета тела за оцењивање усаглашености, а са друге стране вредност и поверење одговарајућих потврда усаглашености - чине основу поверења у глобално тржиште.

Привреде и друштва широм света су широко признале и прихватиле вредност акредитације. Поверење, које је тема овогодишњег Међународног дана акредитације, је одабрано да покаже начин на који правила и процедуре акредитације хармонизовани широм света подржавају глобалну и слободну размену роба и услуга у складу са захтевима потрошача и законским захтевима, који се односе на здравље и безбедност, као и заштиту јавних интереса уопште.

Акредитација, на овај или онај начин се одражава на све аспекте нашег живота. Када се нешто добавља, било да је вода за пиће или сложени ИТ систем, поверење се поклања добављачу. Компетентност добављача се може оценити употребом оцењивања треће стране. Али управо акредитацијом оцењивача треће стране друштво стиче поверење да је, када се нешто мери, еталонира, контролише, испитује или сертификује, посао урађен компетентно. Својом способношћу да уочава разлике између онога што је доказано, компетентни оцењивач осигурава да је избор лабораторије или сертификованог тела направљен на основу информација и поверења а не коцкањем.

На отвореним тржиштима на којима постоји конкуренција, и влада и пословни кругови се ослањају на поверење како би обезбедили поштену размену безбедних роба и услуга. Основни аспект акредитације је што она подржава то поверење јер је она валидно средство за верификацију захтева који се тичу квалитета, резултата и поузданости. Са глобализацијом, не само трговине, већ и многих других аспеката као што су климатске промене и заштита животне средине, безбедност и здравље, поверење се мора остварити на глобалном нивоу. Стога су употреба међународно признатих стандарда као референтних критеријума акредитације и развој Мултилатералних споразума IAF-а и ILAC-а кључни за изградњу поверења преко граница и промоцију најбоље праксе у оцењивању усаглашености широм света.

Прослава јубилеја: Дан акредитације и 10-годишњица постојања

Статутом Акредитационог тела Србије Дан акредитације у Републици Србији је 28. јун, по дану када је додељена прва акредитација.Акредитација - доноси поверење глобалној економији и тржишту