Навигација

Брошура "Заједно до квалитета" - Акредитационо тело Србије

Актуелности

Акредитационо тело Србије је од почетка ове године значајно усмерило своје активности на подизање нивоа познавања улоге националног система акредитације у оквиру Србије и међународне заједнице, свесно значаја и утицаја који акредитација има на подизање квалитета наших производа и ...повећање конкурентности на иностраном тржишту, односно на заједничком тржишту ЕУ.

Активности промоције акредитације усмерене су на оне који акредитацију користе као средство за проверу компетентности (министарства и организације за оцењивање усаглашености), али и на оне који непосредно користе резултате акредитованих делатности (корисници извештаја или сертификата које издају акредитоване лабораторије, контролне организације или сертификациона тела).

Посебно нам је значајно да у државним органима створимо свест да улога система акредитације у нашој земљи не сме бити испод нивоа зацртаног у легислативи ЕУ за национална акредитациона тела земаља чланица ЕУ и да смо ми спремни за проширење свих видова сарадње у циљу афирмације акредитације и заштите јавног интереса.

У циљу остварења наших планираних активности АТС ће ове године организовати издавање информатора Акредитационог тела Србије са подацима о акредитованим организацијама, као и годишњег извештаја о раду, на српском и енглеском језику, као и брошура, билтена и флајера намењених клијентима АТС-а у циљу промоције акредитације и пружања релевантних информацији на најбржи начин и у одговарајућој форми, редовно ће ажурирати садржаје на страницама веб сајта Акредитационог тела Србије, сарађиваће са медијима – стручним часописима и редовно достављати информације, учествоваће и организоваће стручне скупове, семинаре и округле столове, сарађиваће и размењиваће информације са министарствима и другим државним органима, представљаће национални систем акредитације и његову улогу у инфраструктури акредитације ЕУ, путем активног учешћа представника Акредитационог тела Србије на стручним скуповима, као и многе друге активности.

Акредитационо тело Србије припремило је нову брошуру "Заједно до квалитета" намењену својим будућим клијентима, коју можете преузети и у електронској форми.

Брошура "Заједно до квалитета" - Акредитационо тело Србије - 3.7 MB