Навигација

Нова Уредба о еко дизајну производа

ОпштеОбавештењаЗакони и прописи

Европска организација за акредитацију, ЕА, објавила је на свом сајту новости у вези са Директивом о еко дизајну 2009/125/EC на чијем унапређењу ради Европска комисија.

Еко дизајн производа је скуп услова које производ који користи енергију мора да испуњава у погледу заштите животне средине у периоду који обухвата процес његовог настанка, употребе и стављања ван употребе.

Ова директива је до сада омогућавала многобројне користи предузећима, потрошачима и животној средини. Тако да се у 2021. години, захваљујући мерама еко дизајна, које покривају 31 групу производа, уштедело 120 милијарди евра у потрошњи енергије за потрошаче у ЕУ, што је довело до 10% мање годишње потрошње енергије од стране ових производа.

Међутим, ово није довољно. Циљ је да производи на тржишту ЕУ постану све одрживији, тако што ће се омогућити да се далекосежни захтеви за перформансе и информације – познати као ,,захтеви за еко дизајн’’ – поставе на широк спектар како би се побољшала циркуларност, енергетске перформансе и други еколошки аспекти одрживости. 

Нова уредба ће побољшати одрживост производа који треба да испуне захтеве еко дизајна који се односе на:

•    трајност и поузданост производа;
•    могућност поновне употребе производа;
•    могућност надоградње производа, поправљивост, одржавање и обнављање;
•    присуство супстанци које изазивају забринутост у производима;
•    енергетску ефикасност производа и ефикасност ресурса;
•    рециклирани садржај у производима;
•    поновну производњу и рециклажу производа;
•    угљенични отисак производа и утицај на животну средину;
•    очекивано стварање отпадних материјала производа.

Ова Уредба такође успоставља дигитални пасош производа који предвиђа постављање обавезних критеријума зелених јавних набавки и ствара оквир за спречавање уништавања непродатих потрошачких производа.

Циљ је такође да се уредба усклади са новим законодавним оквиром и укључи акредитацију у складу са Уредбом 765/2008, именована тела, поступке оцењивања усаглашености и означавање са CE знаком. Активности оцењивања усаглашености неће се односити само на безбедност производа, већ и на одрживе критеријуме као што су трајност, поузданост и угљенични отисак производа. Процедуре ће бити наведене у делегираним актима.

За потрошаче, ово значи да ће моћи да користе своје производе дуже време, да уштеде новац и да ће моћи да их поправе без замене за нови производ. То значи мање ресурса и енергије утрошених на производњу опреме која је предодређена да заврши у смећу након само неколико година употребе и јасније информације о потрошњи енергије сваког производа.

О овоме можете прочитати и ОВДЕ