Навигација

Потврђен статус АТС-а као потписника ЕА МLА и донета одлука о проширењу ЕА МLА на ПТ провајдере

ОбавештењаАктуелностиСарадњаМеђународне активности

Акредитационо тело Србије (АТС) је у периоду од 15. до 24. новембра 2021. године било предмет поновног колегијалног оцењивања тима оцењивача Европске организације за акредитацију (ЕА) у складу са процедуром ЕA-2/02 M: 2011 EA Policy and Procedures for the Multilateral Agreement (Annex 9).

Савет за мултилатералне споразуме ЕА (EA MAC) је размотрио резултате колегијалног оцењивања АТС-а и донео одлуку путем „оn-line“ гласања које је било отворено у периоду од  30. септембра до 14. октобра 2022. године, на основу предлога ЕА МАC менаџмент групе којој су претходно достављене на захтев додатне информације и објашњења од стране АТС-а са циљем детаљнијих разјашњења везано за поједине налазе.

ЕА МАС је донео одлуку којом потврђује да АТС остаје потписник ЕА МLА у областима еталонирања (ЕN ISO/IEC 17025), испитивања (ЕN ISO/IEC 17025), укључујући медицинска испитивања (ЕN ISO 15189), контролисања (ЕN ISO/IEC 17020), сертификацијe система менаџмента (ЕN ISO/IEC 17021-1), сертификацијe производа, процеса и услуга (ЕN ISO/IEC 17065), сертификацијe особа (ЕN ISO/IEC 17024).

Такође, ЕА МАС је потврдио да је АТС усаглашен са свим релевантним захтевима и у области ПТ провајдера, тако да АТС може да се похвали и проширењем области свога рада, обзиром да је донета одлука о проширењу ЕА MLA споразума на ПТ провајдере (ЕN ISO/IEC 17043).

EA MAC je донео одлуку и да се ново колегијално оцењивање АТС-а спроведе за четири године (2025. године) у редовном временском интервалу. 

Одлука EA MAC-а је важећа од 15.10.2022. године.  Погледати ОВДЕ►

На основу до сада потписаних ЕА MLA споразума, АТС је потписник ILAC MRA споразума за области испитивања, еталонирања и контролисања, као и потписник IAF MLA споразума за области сертификације производа, сертификације система менаџмента и сертификације особа.

О достигнућима АТС-а у области ПТ провајдера обавештен је ILAC.

Одлуку EA MAC-а можете погледати ОВДЕ►

Срдачно,

Ваш АТС