Навигација

Увођење CAF модела у АТС

ОбавештењаАктуелностиСарадња

Пратећи савременe трендове пословања, Акредитационо тело Србије (АТС) у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе у оквиру пројекта Европске уније (ЕУ) за реформу јавне управе – ЕУ4ПАР, је започело активности на увођењу управљања квалитетом путем модела заједничке процене (енг. Common Assessment Framework ‒ CAF). 

CAF је алат за управљање квалитетом, основан од стране земаља чланица ЕУ, који заједнички користе менаџери и запослени у виду самооцењивања и на тај начин анализирају и препознају своје снаге и потенцијал за побољшање.

Стицање CAF ознаке подразумева не само постављање стандарда који су референтни за организацију већ и сагледавање ширих захтева са људима, партнерима, друштвене одговорности као и резултатима у овим областима.

АТС је препознао CAF као делотворан инструмент који служи континуираном унапређењу рада, повећању ефикасности и ефективности радних процеса, сталног праћења, оцењивања и унапређења квалитета услуга користећи предности стратешког управљања, а на задовољство својих корисника и свих заинтересованих страна.

Током иницијалног састанка одржаног 21.09.2022. године у просторијама АТС-а, представљен је пројекат увођења и примене CAF, дати су позитивни примери из праксе и размотрени су термин планови по фазама имплементације.

Планирано је да активности на увођењу CAF-а трају око годину дана.

Испред Министарства државне управе и локалне самоуправе иницијалном састанку су присуствовали Љиљана Узелац и Данило Родић, а испред Пројекта ЕУ4ПАР, експерт Горан Паштровић. Представници АТС-а били су Драган Пушара, Симо Томић, Љиљана Маркићевић и Јована Јовановић.

Срдачно,

Ваш АТС