Навигација

Светски дан акредитације #WAD2022

ОбавештењаАктуелностиНајаве догађајаДан акредитације

Светски дан акредитације се обележава 9. јуна 2022. године као глобална иницијатива коју су заједнички успоставили Међународни форум за акредитацију (IAF) и Међународна организација за акредитацију лабораторија (ILAC), да би се подигла свест о важности акредитације.

Светски дан акредитације је успостављен 2007. године од стране Заједничке генералне скупштине IAF-а и ILAC-а, а први пут је обележен 2008. године са темом „Акредитација: Успостављање поверења на глобалном тржишту“. 

Годинама уназад, теме Светског дана акредитације су се тицале многих значајних аспеката акредитације, као што је њена способност да пружи поверење у квалитет производа и услуга, начин на који она користи одређеним групама као што су регулатори, као и њена улога и користи које може остварити у одређеним секторима и решавању специфичних питања. Теме

Светског дана акредитације последњих година се фокусирају на то како акредитација подржава шира глобална питања као што су циљеви одрживог развоја. 

Овогодишња тема Светског дана акредитације гласи: „Акредитација: Одрживост у економском расту и животној средини“ и има за циљ да скрене пажњу на то како акредитација и оцењивање усаглашености пружају глобална решења за питања од општег значаја. 

Последњих година екосистеми и природна станишта многих живих бића се налазе под све већим притиском климатских промена и загађења. Посматрање економског раста кроз призму одрживости постало је од суштинског значаја. Акредитација и стандарди могу послужити као користан алат доносиоцима прописа, компанијама и потрошачима да примењују или захтевају еколошки прихватљивија решења. 
Да би се смањио утицај привредних активности на животну средину и подржао дугорочни економски раст, земље широм света прелазе са линеарне на циркуларну економију. Циркуларна економија је економски модел у којем производња и потрошња не угрожавају животну средину, јер се фокусирају на поправку, поновну употребу, прераду и рециклажу, чиме се смањује производња отпада и коришћење ресурса. Стандарди и различите шеме оцењивања усаглашености могу помоћи предузећима, индустрији и регулаторима у спровођењу еколошких политика. Акредитовано оцењивање усаглашености према различитим стандардима пружа сигурност да се они доследно примењују.
Ове године као и многих претходних, узимајући значај који акредитација има, међународне организације за акредитацију ЕА, IAF и ILAC, национална акредитациона тела, њихови сарадници и други чиниоци инфраструктуре квалитета обележиће на пригодан начин Дан акредитације. 
IAF и ILAC ће одржати виртуелни догађај поводом прославе Светског дана акредитације 9. јуна 2022. године у два различита термина, 8:00 UTC и 19:00 UTC, како би се догађају прикључили учесници из различитих временских зона. 

 

Заједничка изјава коју су објавили председавајући IAF-а и ILAC-а истиче важност акредитације у подршци имплементацији циљева одрживог развоја доступна је: ОВДЕ►, док објављени промотивни материјал (брошура) поводом Светског дана акредитације можете погледати: ОВДЕ►

Промотивни видео за #WAD2022 можете погледати: ОВДЕ►

Срдачно, 
Ваш АТС