Навигација

Одржано 44. заседање Генералне скупштине ЕА у Будимпешти од 20. до 21. новембра 2019. године

ОбавештењаМеђународне активности


На 44. заседању Генералне скупштине ЕА, у организацији Мађарског акредитационог тела (NAH) окупила су се 102 делегата из 47 националних акредитационих тела ЕА, Европске Комисије, ЕФТА-e и 8 организација признатих заинтересованих страна од стране ЕА.


Током 44. заседања  Генералне скупштине усвојен је Програм рада ЕА за 2020. годину, који дефинише главне циљеве, задатке и активности ЕА и њених комитета. Такође, усвојен је и знак EA MLA споразума. Њега ће издавати акредитована тела за оцењивање усаглашености (ТОУ), а служиће као јасан и хармонизован „пасош поверења“ на сертификатима и извештајима ТОУ. Мултилатерални споразум ЕА (ЕА МLА) је споразум потписан од стране чланица ЕА којим потписници признају и прихватају еквивалентност система акредитације. Овим уговором се такође признаје и прихвата поузданост резултата оцењивања усаглашености које пружају ТОУ која су акредитована од стране потписника споразума што чини да је циљ „Једном акредитован, свуда прихваћен“ заиста ефективан.


У складу са резолуцијом IAF-а (током последњег заседања Генералне скупштине  IAF-а у октобру 2019. године), Генерална скупштина је подржала проширење EA MLA споразума у оквиру нивоа 2 - валидација и верификација на стандард  ISO/IEC 17029, као нови EA MLA  стандард нивоа 3, у складу са документом  ЕА- 1/06. О покретању новог нивоа споразума у вези стандарда  ISO/IEC 17029 - Оцењивање усаглашености - Општи принципи и захтеви за тела за валидацију и верификацију ће одлучити Савет за мултилатералне споразуме када за то дође време.


Генерална скупштина је одала почаст колегама - одлазећим члановима Извршног комитета ЕА, госпођи Марији Папацику (ESYD, Грчка), која је од 16. маја 2018. потпредседница ЕА и др Ролфу Страубу (SAS, Швајцарска), који председава Комитетом за контролна тела од јануара 2012. године.


Генерална скупштина је одобрила два радна задатка са циљем ревизије следећих докумената:


•    документ EA-5/02 EA-смернице за примену ISO/IEC 17020 на периодично контролисање исправности моторних и прикључних возила (EA Guidance on the Application of ISO/IEC 17020 in Periodic Inspection of the Roadworthiness of Motor Vehicles and their Trailers)
•    документ ЕА- 1/06 Мултилатерални споразум ЕА. Критеријуми за потписивање. Политика и процедуре за проширење. (EA Multilateral Agreement. Criteria for signing. Policy and procedures for development)


Констатовано је да је 19 активности из документа EA Strategy 2025 Implementation plan успешно затворено. То значи да имплементација дефинисаних циљева за 2025. годину напредује добро и ако узмемо у обзир чињеницу да су неке активности међусобно зависне, чији је садржај уско повезан са резултатима других, план би требало да буде успешно испуњен у предвиђеном року.


Наредне 2020. године ЕА ће одржати догађај о дигитализацији, који представља велики изазов за будућност националних акредитационих тела и њихових будућих пракси акредитације. Које информатичке алате ће ТОУ користити у наредном периоду и како ће их оценити? Које информатичке алате национална акредитациона тела могу да користе како би олакшала свој посао?


Овај догађај, отворен за све чланове ЕА и заинтересоване стране, обухватиће различите теме и представиће широку палету могућности националним акредитационим телима и заинтересованим странама које дигитализација може да им понуди.


Такође, током 2020. године ЕА ће прославити и 20. годишњицу свог постојања и рада. Следеће заседање Генералне скупштине организоваће OLAS, Луксембуршко национално акредитационо тело у Луксембургу 13. и 14. маја 2020. године.


Усвојено је 17 резолуција од којих су наведене најзначајније:


Резолуција ЕА 2019 (44) 02
Генерална скупштина је усвојила верзију бр. 4 предлога за EA MLA знак (документ EAGA (19) 11-18) и овластила Извршни комитет да настави формалну регистрацију EA MLA знака.
 

Резолуција ЕА 2019 (44) 03
Генерална скупштина је, на препоруку Извршног  комитета, усвојила Програм рада ЕА за 2020. годину од 7. јула 2019. (документ EAGA (19) 11-9).

Резолуција ЕА 2019 (44) 06
Генерална скупштина EA је ратификовала резултате електронског гласања која су обављена од последњег заседања Генералне скупштине у складу са документом EAGA (19)11-26.

Резолуција ЕА 2019 (44) 08
Генерална скупштина је, на предлог  Извршног комитета, одлучила да усвоји ревидирани буџет за 2019. годину (документ EAGA (19) 11-24).

Резолуција ЕА 2019 (44) 09
Генерална скупштина је, на предлог Извршног комитета, усвојила ревидирану висину чланарина за 2020. годину (документ EAGA (19) 11-29).

Резолуција ЕА 2019 (44) 10
Генерална скупштина се, на предлог Комитета за инспекцију, сложила да Комитет започне рад на ревизији документа ЕА-5/02 Смернице ЕА за примену стандарда ISO/IEC 17020 у вези периодичног контролисања исправности моторних и прикључних возила (ЕА Guidance on the Application of ISO/IEC 17020 in Periodic Inspection of the Roadworthiness of Motor Vehicles and their Trailers) у складу са предложеним изменама за ревизију датим у документу EAGA(19)11-14).


Резолуција ЕА 2019 (44) 11
Генерална скупштина је усвојила следеће резолуције које су усвојене на 33. годишњем заседању Генералне скупштине IAF-а у Франкфурту од 28. до 30. октобра 2019. године као применљиве за ЕА и њене чланове:


IAF Резолуција 2019-14 Одобрење стандарда ISO/IEC 17029:2019 као нормативног документа - Поступајући по препоруци Техничког комитета, Генерална скупштина  је донела одлуку да усвоји стандард ISO/IEC 17029:2019 као нормативни документ IAF-а даном објављивања у Листи нормативних докумената IAF-а.


IAF Резолуција 2019-15 Акредитовани сертификат се издаје само према нормативним документима који садрже захтеве - Генерална скупштина је  поступајући по препоруци Техничког комитета, одлучила да се акредитовани сертификат издаје само на основу докумената / стандарда који садрже захтеве.


IAF Резолуција 2019-16 Повлачење IAF MD3:2008 - Процедуре напредног надзора и ресертификацје (ASRP) - Генерална скупштина је  поступајући по препоруци Техничког комитета решила да одмах повуче обавезујући документ IAF MD 3: 2008 (ASRP), Издање 1, верзија 2, објављено 1. фебруара 2008. гoдине.


Сертификациона тела ће имати рок од годину дана од повлачења документа (31. октобар 2019. године) да изврше захтевану промену у вези повлачења документа IAF MD3 према својим клијентима.

IAF Резолуција 2019-17 Прелазни периоди за стандард ISO 22301:2019 - Поступајући по препоруци Техничког комитета, Генерална скупштина је донела одлуку да прелазни период за ревизију стандарда  ISO 22301 - Друштвена безбедност - Системи менаџмента континуитетом пословања-Захтеви, буде три године од последњег дана у месецу објављивања ревидиране верзије стандарда.

Све сертификације према стандарду ISO 22301:2012 морају истећи или бити повучене до краја прелазног периода.
У оквиру прелазног периода:

  •  Акредитациона тела морају бити спремна да изврше транзициона оцењивања за стандард  ISO 22301:2019 у року од шест месеци од последњег дана месеца објављивања ревидираног стандарда.
  •  ТОУ морају са акредитационим телима да заврше транзицију на стандард ISO 22301:2019 у року од 18 месеци од последњег дана месеца објављивања ревидиране верзије стандарда.
  • ТОУ морају да престану да спроводе почетне и ресертификационе провере према стандарду ISO 22301:2012 у року од 18 месеци од последњег дана месеца објављивања ревидиране верзије стандарда.

IAF Резолуција 2019-18 Прелазни период за стандард 14064-3:2019 - Генерална скупштина, поступајући по препоруци Техничког комитета, је одлучила да прелазни период за ревизију стандарда ISO 14064-3 буде 4 године, од 30. априла 2019. године. Било које обавезе валидације и верификације гасова стаклене баште које почињу након  30. априла 2023. године,  морају бити изведене према стандарду ISO 14064-3:2019.


У оквиру прелазног периода:

  •  Акредитациона тела морају да буду спремна да обаве оцењивања према стандарду ISO 14065 користећи 14064-3: 2019, за шеме оцењивања усаглашености које се позивају на стандард ISO 14064-3, у року од 18 месеци од 30. априла 2019. године.
  •  У случајевима у којима локални закон/регулатива захтевају акредитовану валидацију/верификацију која се позива на стандард ISO 14064-3:2006 и није допуњена новом верзијом стандарда ISO 14064-3:2019, употреба стандарда 14064-3:2006 у акредитованој валидацији/верификацији се може проширити.

IAF Резолуција 2019-19 Прелазни период за стандард ISO 14065:202x – Генерална скупштина, поступајући по препоруци Техничког комитета, је одлучила да прелазни период за ревизију стандарда ISO 14065 мора  бити три године од датума објављивања стандарда ISO 14065:202x.

  •  Акредитациона тела морају бити спремна да изврше оцењивање у сврху преласка према новој верзији стандарда ISO 14065 у року од 12 месеци од датума објављивања.
  • Све акредитације према новој верзији стандарда ISO 14065 морају захтевати акредитацију према стандарду ISO/IEC 17029.
  •  У случајевима у којима локални закон/регулатива захтевају акредитовану валидацију/верификацију која се позива на стандард ISO 14065:2013 и није допуњена новом верзијом стандарда ISO 14065, употреба стандарда ISO 14065:2013 у акредитованој валидацији/верификацији се може проширити.

IAF Резолуција 2019-24 – Проширење IAF MLA под-обима на стандард ISO 45001 – Генeрална скупштина је, поступајући по препоруци Извршног комитета, подржала проширење IAF MLA споразума у оквиру главног обима  сертификације система менаџмента (ISO/IEC 17021-1) на стандард ISO/IEC TC 17021-10 као под-обим,  ниво 4 и стандард ISO 45001, као под-обим, ниво 5, у складу са процедуром  IAF PL3 Policies and Procedures for the Expansion of the Scope of the IAF MLA.

 

Резолуција ЕА 2019 (44) 12


Генерална скупштина је, на препоруку Извршног комитета, усвојила ревизију документа  ЕА-1/06 у циљу увођења стандарда ISO/IEC 17029 у структуру ЕА МЛА споразума како је наведено у тексту изнад. Због ограничених амандмана, Генерална скупштина се слаже да нацрт докуменtа мора бити прослеђен само члановима Генералне скупштине ЕА и заинтересованим сtранама како би они могли да дају коментаре (фаза 2 у складу са документом ЕА-1/14 Процедура за израду и одобравање докумената ЕА и усвајање докумената ILAC/IAF-а (Procedure for Development and Approval of EA Documents and Adoption of ILAC/IAF Documents).


https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2019/11/AI_14-EAGA1911-27rev-RESOLUTIONS-44th-EAGA-21Nov2019.pdf