Навигација

Извештај са Заједничког годишњег састанка међународних организација за акредитацију ILAC-а и IAF-а

ОбавештењаМеђународне активности


У Франкфурту је у периоду од 21. до 31. октобра 2019. године одржан заједнички годишњи састанак међународних организација за акредитацију. Заједничка генерална скупштина ових организација је донела одлуку да прихвати препоруку Заједничког извршног комитета о установљавању јединствене међународне организације за акредитацију на основу резултата истраживања спроведених у циљу подршке Стратешким плановима IAF 2020 – 2025 и ILAC 2021 – 2025.


Усвојене Резолуције на 23. Генералној скупштини ILAC-а

Резолуција (ILAC Resolution GA 23.02)
Генерална скупштина поздравља проширење ILAC MRA споразума у области акредитације провајдера за испитивање оспособљености према стандарду ISO/IEC 17043.


Резолуција (ILAC Resolution GA 23.03)
Генерална скупштина потврђује резултате електронског гласања да се прихвати следећа организација у својству придруженог члана: Западноафрички систем акредитације (SOAC), Обала Слоноваче.


Резолуција (ILAC Resolution GA 23.04)
Генерална скупштина усваја Одлуку Савета за ILAC мултилатерални споразум да се прихвати извештај о оцењивању и да се призна проширење у оквиру ILAC МRA споразума за следеће регинално тело:

 • APAC - проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043).

Резолуција (ILAC Resolution GA 23.05)
Генерална скупштина поздравља нове потписнике ILAC МRA споразума за наведене врсте акредитације:

 • National Centre of Accreditation (NCA), Казахстан, проширење за медицинске лабораторије (ISO 15189),
 • Finnish Accreditation Service (FINAS), Финска, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • United Kingdom Accreditation Service (UKAS), Уједињено Краљевство, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Raad voor Accreditatie (RvA), Холандија, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Entidad Nacional de Acreditacion (ENAC), Шпанија, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Czech Accreditation Institute (CAI), Република Чешка, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Slovenian Accreditation (SA), Словенија, проширење за медицинске лабораторије (ISO 15189),
 • Egyptian Accreditation Council (EGAC), Египат, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • L’Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA), Италија, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Danish Accreditation Fund (DANAK), Данска, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Slovak National Accreditation Service (SNAS), Словачка, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS), Немачка, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Hellenic Accreditation System (ESYD), Грчка, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Belgian Accreditation Body (BELAC), Белгија, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Turkish Accreditation Agency (TURKAK), Турска, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • National Accreditation Authority (NAH), Мађарска, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment (SWEDAC), Шведска, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Emirates National Accreditation System (ENAS), Уједињени Арапски Емирати, испитивање (ISO/IEC 17025) и еталонирање (ISO/IEC 17025),
 • Romanian Accreditation Association (RENAR), Румунија, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Polish Centre for Accreditation (PCA), Пољска, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Perry Johnson Laboratory Accreditation, Inc. (PJLA), САД, проширење за медицинске лабораторије (ISO 15189),
 • Norwegian Accreditation (NA), Норвешка, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Pakistan National Accreditation Council (PNAC), Пакистан, проширење за контролисање (ISO/IEC 17020),
 • Accreditation Office for Standards Conformity Assessment Capacity (AOSC), Вијетнам, испитивање (ISO/IEC 17025) и еталонирање (ISO/IEC 17025),
 • Comité Francais d’Accreditation (Cofrac), Француска, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Philippine Accreditation Bureau (PAB), Филипини, проширење за контролисање (ISO/IEC 17020) и медицинске лабораторије (ISO 15189),
 • Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), Коломбија, проширење за медицинске лабораторије (ISO 15189),
 • Hong Kong Accreditation Service (HKAS), Hong Kong, Кина, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Association of Analytical Centers “Analitica” (AAC Analitica), Руска Федерација, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • American Association for Laboratory Accreditation (A2LA), САД, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • International Accreditation New Zealand (IANZ), Нови Зеланд, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • ANSI National Accreditation Board (ANAB), USA, проширење за медицинске лабораторије (ISO 15189) and проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Singapore Accreditation Council (SAC), Сингапур, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratories (NABL), Индија, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Taiwan Accreditation Foundation (TAF), Кинески Тајпеј, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Science Technology (BLA-DSS), Тајланд, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • National Accreditation Body of Indonesia (KAN), Индонезија, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Japan Accreditation Board (JAB), Јапан, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS), Кина, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • National Association of Testing Authorities, Australia (NATA), Аустралија, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Entidad Mexicana de acredicatión a.c. (ema), Мексико, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043),
 • Ethiopian National Accreditation Office (ENAO), Етиопија, проширење за контролисање (ISO/IEC 17020).

Резолуција (ILAC Resolution GA 23.06)
Генерална скупштина ратификује одлуку Извршног комитета да призна следећу организацију за придруженог члана:

 • Национална служба за акредитацију Гане (GhaNAS), Гана.

Резолуција (ILAC Resolution GA 23.14)
Генерална скупштина усваја предлог Извршног комитета за измену рока плаћања за годишњу чланарину у ILAC–у, са 90 на 60 дана са предложеним датумом примене од 01. јануара 2021. године.


Резолуција (ILAC Resolution GA 23.15)
Генерална скупштина одобрава наставак вођења ILAC Секретаријата од стране NATA, Аустралија, на двогодишњи период, од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2021. године са опцијом продужења на додатне две године у складу са споразумом предложеним од стране Извршног комитета.


Резолуција (ILAC Resolution GA 23.16)
Генерална скупштина прихвата резултате Студије Секретаријата ILAC-а као основу за ILAC-ову позицију у будућим дискусијама у вези улоге Секретаријата у јединственој међународној организацији за акредитацију.

Резолуција (ILAC Resolution GA 23.17а)
Генерална скупштина одобрава усвајање измене у формули за плаћање накнаде за чланарину, предложене од стране Извршног комитета, узимајући у обзир начело „један глас по члану организације“ у складу са актом о измени и допуни одлуке о оснивању организације (Аrticles of Аssociation) који је усвојен Резолуцијом GA 23.17. Датум примене биће јануар 2020. године.

Резолуција (ILAC Resolution GA 23.19)
Генерална скупштина, поступајући по препоруци Извршног комитета, одобрава усвајање ревидираног статута ILAC-а (Bylaws, пречишћен нацрт текста бр. 11 од 14.09.2019. године, дистрибуиран члановима ILAC-а 20. септембра 2019. године). Ревидирани ILAC–ов подзаконски акт ступа на снагу даном завођења измењеног акта о оснивању ILAC-а (Аrticles of Аssociation).

Резолуција (ILAC Resolution GA 23.20)
Генерална скупштина подржава препоруку Извршног комитета, да постави вршиoцa дужности председавајућег ILAC-овог Комитета за маркетинг и комуникације од кандидата чије су номинације добијене као резултат консултација чланица, за период од годину дана који започиње у децембру 2019. године.

Резолуција (Resolution GA 23.22)
Генерална скупштина одобрава повлачење документа ILAC G11:07/2006 ILAC Смернице о квалификацијама и компетенцијама оцењивача и техничких експерата.

Извештај са 33. годишњег састанка Генералне скупштине IAF-a


IAF Резолуција 2019-14 Одобрење стандарда ISO/IEC 17029:2019 као нормативног документа - Поступајући по препоруци Техничког комитета, Генерална скупштина  је донела одлуку да усвоји стандард ISO/IEC 17029:2019 као IAF-ов нормативни документ даном објављивања у Листи нормативних докумената IAF-а.

IAF Резолуција 2019-15 Акредитовани сертификат се издаје само према нормативним документима који садрже захтеве - Генерална скупштина је  поступајући по препоруци Техничког комитета, одлучила да се акредитовани сертификат издаје само на основу докумената / стандарда који садрже захтеве.

IAF Резолуција 2019-16 Повлачење IAF MD3:2008 - Процедуре напредног надзора и ресертификацје (ASRP) - Генерална скупштина је  поступајући по препоруци Техничког комитета решила да одмах повуче обавезујући документ IAF MD 3: 2008 (ASRP), Издање 1, верзија 2, објављено 1. фебруара 2008. гoдине.
Сертификациона тела ће имати рок од годину дана од повлачења документа (31. октобар 2019. године да изврше захтевану промену у вези повлачења документа IAF MD3 према својим клијентима.

IAF Резолуција 2019-17 Прелазни периоди за стандард ISO 22301:2019 - Поступајући по препоруци Техничког комитета, Генерална скупштина је донела одлуку да прелазни периоди за ревизију стандарда  ISO 22301 - Друштвена безбедност - Системи менаџмента континуитетом пословања-Захтеви, буду три године од последњег дана у месецу објављивања ревидиране верзије стандарда.

Све сертификације према стандарду ISO 22301:2012 морају истећи или бити повучене до краја прелазног периода.

У оквиру прелазног периода:

 • Акредитациона тела морају бити спремна да изврше транзициона оцењивања за стандард  ISO 22301:2019 у року од шест месеци од последњег дана месеца објављивања ревидираног стандарда.
 • ТОУ морају са акредитационим телима да заврше транзицију на стандард ISO 22301:2019 у року од 18 месеци од последњег дана месеца објављивања ревидиране верзије стандарда.
 • ТОУ морају да престану да спроводе почетне и ресертификационе провере према стандарду ISO 22301:2012 у року од 18 месеци од последњег дана месеца објављивања ревидиране верзије стандарда.

IAF Резолуција 2019-18 Прелазни периоди за стандард 14064-3:2019 - Генерална скупштина, поступајући по препоруци Техничког комитета, је одлучила да прелазни период за ревизију стандарда ISO 14064-3 буде 4 године, од 30. априла 2019. године. Било које обавезе валидације и верификације гасова стаклене баште које почињу након  30. априла 2023. године,  морају бити изведене према стандарду ISO 14064-3:2019.


У оквиру прелазног периода:

 • Акредитациона тела морају да буду спремна да обаве оцењивања према стандарду ISO 14065 користећи 14064-3: 2019, за шеме оцењивања усаглашености које се позивају на стандард ISO 14064-3, у року од 18 месеци од 30. априла 2019. године.
 • У случајевима у којима локални закон/регулатива захтевају акредитовану валидацију/верификацију која се позива на стандард ISO 14064-3:2006 и није допуњена новом верзијом стандарда ISO 14064-3:2019, употреба стандарда 14064-3:2006 у акредитованој валидацији/верификацији се може проширити.

IAF Резолуција 2019-19 Прелазни периоди за стандард ISO 14065:202x – Генерална скупштина, поступајући по препоруци Техничког комитета, је одлучила да прелазни период за ревизију стандарда ISO 14065 мора  бити три године од датума објављивања стандарда ISO 14065:202x.

 • Акредитациона тела морају бити спремна да изврше оцењивање у сврху преласка према новој верзији стандарда ISO 14065 у року од 12 месеци од датума објављивања.
 • Све акредитације према новој верзији стандарда ISO 14065 морају захтевати акредитацију према стандарду ISO/IEC 17029.
 • У случајевима у којима локални закон/регулатива захтевају акредитовану валидацију/верификацију која се позива на стандард ISO 14065:2013 и није допуњена новом верзијом стандарда ISO 14065, употреба стандарда ISO 14065:2013 у акредитованој валидацији/верификацији се може проширити.

IAF Резолуција 2019-21 (тачка десет дневног реда) Проширења обима регионалне акредитационе групе IAF MLA - Генерална скупштина је прихватила проширење MLA обима за следеће чланове регионалних група, у периоду од прошлог заседања Генералне скупштине 2018. године:

 •  IAAC – Под-обим: Ниво 4: ISO 50003; 5: Под-обим: Ниво 5: ISO 50001
 • APAC – Под-обим: Ниво 5: ISO 13485.

IAF Резолуција 2019-22 –  Нова акредитациона тела која су потписници IAF MLA споразума – Генерална скупштина је прихватила пријем следећих акредитационих тела, чланова IAF-а потписника IAF MLA споразума, у периоду од прошлог заседања Генералне скупштине 2018. године:

 • MOLDAC, Молдавија (EA) – Главни обим: Сертификација производа – ISO/IEC 17065; Главни обим: Сертификација система менаџмента  – ISO/IEC 17021-1; Под-обима: Ниво 4: ISO/TS 22003, ISO/IEC 17021-3; Под-обими: Ниво 5: ISO 22000, ISO 9001;
 • LA Litvanija (EA) – Главни обим: Сертификација производа – ISO/IEC 17065; Главни обим: Сертификација особа – ISO/IEC 17024; Главни обим: Сертификација система менаџмента – ISO/IEC 17021-1; Под-обими: Ниво 4: ISO/TS 22003, ISO/IEC 17021-3, ISO/IEC 17021-2, ISO/IEC 27006;  Под-обими: Ниво 5: ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001

IAF Резолуција 2019-23 – проширења обима IAF MLA споразума - Генерална скупштина је прихватила проширења MLA обима следећих акредитационих тела, чланова IAF-а, у периоду од прошлог заседања Генералне скупштине 2018. године:

 • DAkkS Немачка (EA) – Под-обими: Ниво 5: FAMI-QS сертификациона шема;
 • IARNM Северна Македонија (EA) – Главни обим: Сертификација система менаџмента - ISO/IEC 17021-1; Под-обими: Ниво 4: ISO/IEC 17021-3, ISO/IEC 17021-2; Под-обими: Ниво 5: ISO 9001, ISO 14001;
 • ANAB Сједињене Америчке Државе (IAAC) – Под-обим: Ниво 4: ISO 50003;Под-обими: Ниво 5: ISO 50001;
 • IAS  Сједињене Америчке Државе (APAC) – Под-обими: Ниво 4: GlobalG.A.P. IFA General Regulations; Под-обими: Ниво 5: Global G.A.P. IFA CPCCs, ISO 13485;
 • DSM Malezija (APAC) – Под-обим: Ниво 5: ISO 13485;
 • KAN Indonezija (APAC) –Под-обими: Ниво 4: ISO/IEC 27006, ISO 50003; Под-обими: Ниво 5: ISO/IEC 27001, ISO 50001;
 • OAA Аргентина (IAAC) – Под-обим: Ниво 4: ISO/TS 22003; Под-обим: Ниво 5: ISO 22000;
 • SCC Канадa (IAAC) – Под-обими: Ниво 4: ISO/TS 22003, ISO 50003; Под-обими: Ниво 5: ISO 22000, ISO 50001, ISO 13485;
 • NABCB Индија (APAC) – Главни обим: Сертификација особа: - ISO/IEC 17024;
 • PAB Филипини (APAC) – Под-обим: Ниво 4: ISO/TS 22003; Под-обим: Ниво 5: ISO 22000;
 • SAC Сингапур (APAC) – Главни обим: Сертификација особа: - ISO/IEC 17024; Под-обим: Ниво 4: ISO/IEC 27006; Под-обими: Ниво 5: ISO/IEC 27001, ISO 13485;
 • TURKAK Турска (EA) – Главни обим: Валидација и верификација -  ISO 14065.

IAF Резолуција 2019-24 – Проширење IAF MLA под-обима на стандард ISO 45001 – Генeрална скупштина је, поступајући по препоруци Извршног комитета, подржала проширење IAF MLA споразума у оквиру главног обима  сертификације система менаџмента (ISO/IEC 17021-1) на стандард ISO/IEC TC 17021-10 као под-обим,  ниво 4 и стандард ISO 45001, као под-обим, ниво 5, у складу са процедуром  IAF PL3 Policies and Procedures for the Expansion of the Scope of the IAF MLA.


IAF Резолуција 2019-25 – Проширење IAF MLA обима на стандард ISO/IEC 17029 – Генерална скупштина је, поступајући по препоруци Извршног комитета, подржала проширење IAF MLA споразума, у оквиру нивоа 2 – Валидација  и Верификација, на стандард ISO/IEC 17029, као нови IAF MLA ниво 3 стандард,  у складу са процедуром IAF PL3 Policies and Procedures for the Expansion of the Scope of the IAF MLA.