Навигација

Измена правила АТС-ПА04

Промена документације

Дана 20.09.2019. године усвојена су измењена Правила АТС-ПА04, Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума, која се налазе на сајту АТС-а, Документа/Правила. Новим издањем Правила усвојене су нове верзије симбола акредитације које користе акредитована тела за оцењивање усаглашености (видети Прилог 1 АТС-ПА04). Такође, формиране су и верзије симбола акредитације на енглеском језику.
 

                                                  

     


Симбол акредитације на енглеском језику и/или ILAC MRA знак (за лабораторије и контролна тела) се издаје на писани захтев акредитованог тела за оцењивање усаглашености.АТС ће постепено замењивати додељене симболе акредитације, а након донешене одговарајуће одлуке о акредитацији. Симбол акредитације ће убудуће бити достављан електронским путем преузимањем са одговарајућег линка.

Симбол акредитације на енглеском језику и/или IAF MLA знак (за сертификациона тела) се издаје на писани захтев акредитованог тела за оцењивање усаглашености, при чему се права на коришћење комбинованог IAF MLA знака, као и обавезе које из тог права проистичу, уређују посебним уговором.