Навигација

Потписан Закључак о сарадњи у области акредитације

Међународне активности

Акредитационо тело Србије (АТС) и Институт за акредитовање Босне и Херцеговине (БАТА) потписали су 10. августа 2018. године, у Сарајеву, закључак о сарадњи у области акредитације, а на основу статуса АТС-а као потписника ЕА MLA споразума и статуса БАТА-е као потписника ЕА BLA споразума.

Закључак се такође заснива и на раније потписаним споразумима и то, Споразума о сарадњи у подручју акредитовања, потписаног у Сарајеву 22. децембра 2004. године између Института за акредитовање Босне и Херцеговине (БАТА) и Акредитационог тела Србије (АТС), Протокола о спровођењу Споразума о сарадњи у подручју акртедитовања између Института за акредитовање Босне и Херцеговине (БАТА) и Акредитационог тела Србије (АТС) који је потписан у Београду, 2. новембра 2006, године, Споразума о сарадњи БАТА и АТС од 24. фебруара 2010. године, као и програма сарадње на годишњем нивоу, који су укључивали: размену посета оцењивача и експерата у циљу размене искуства и упознавања са процесом рада у поступку акредитације на лицу места; пружање могућности за узајамно обучавање кадрова, заједничко организовање семинара и конференција са специфичним темама, размену информација о активностима у подручју акредитације; заједничко учешће организација из Републике Србије и Босне и Херцеговине у међулабораторисјким поређењима и прекограничну сарадњу у подручју акредитације.

Закључак се односи на промовисање политике прекограничне сарадње између БАТА-е и АТС-а и мултилатералних споразума са ЕА, као на спровођење правила о прекограничној сарадњи датих у документу ЕА-2/13 EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation Between EA Members, у смислу да су да су системи акредитације који се спроводе у Босни и Херцеговини и Републици Србији еквивалентни и усаглашени са захтевима стандарда ISO/IЕС 17011 и Уредбом (ЕЗ) 765/2008, као и релевантним документима европске и међународних организација за акредитацију ЕА, ILAC и IAF и да међусобно пружају исти степен поверења.

Закључак је потписао у име БАТА-е, директор Жељко Медак, а у име АТС-а, в.д. директора проф. др Ацо Јанићијевић.