Навигација

Обавештење о транзиционом периоду за прелазак на ISO 22000:2018

Обавештења

Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава сва акредитована сертификациона тела која сертификују системе менаџмента да је током 40. заседања Генералне скупштине Eвропске организације за акредитацију – ЕА, одржане од 22. до 23. новембра 2017. донета резолуција EA Resolution 2017 (40) 23, којом се усвајају резолуције донете на Генералној скупштини Међународног форума за акредитацију - IAF (IAF Resolution 2017-16) о утврђивању прелазног периода од 3 године од датума објављивања следеће верзије ревидираног стандарда ISO 22000:2005 (SRPS EN ISO 22000:2007) Системи менаџмента безбедношћу хране - Захтеви за сваку организацију у ланцу хране.

Међународна организација за стандардизацију (ISO) објавила је стандард ISO 22000:2018 Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain у јуну 2018. године.

АТС ће након објављивања српске верзије стандарда накнадно објавити информацију о својим активностима у вези са транзицијом.