Навигација

Нове акредитације у јулу 2018. године

Актуелности

Током јула 2018. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Акредитација је додељена следећим ТОУ:

Лабораторија за испитивање:

1. ГЕО-ТЕСТ Београд, Сектор Лабораторија за испитивање, Војина Ђурашиновића-Костје 11, Београд

акредитациони број: 01-466

2. ПРЕДУЗЕЋЕ БМ ГРАДЊА ЛУКС ДОО Београд, Лабораторија за испитивање тла, Београд, Стевана Стевановића 9

акредитациони број: 01-467

Лабораторија за еталонирање:

1. ЕНЕРГО ЛАБ ДОО Крагујевац, Лабораторија за еталонирање, Слободана Пенезића 6, Крагујевац

акредитациони број: 02-072

Контролно тело:

1. ИНСТИТУТ ВАТРОГАС ДОО Нови Сад, Булевар Војводе Степе 66, Нови Сад

акредитациони број: 06-195, тип Ц

2. ЕНЕРГОРАЗВОЈ ДОО Београд, Нови Београд, Милутина Миланковића 1

акредитациони број: 06-196, тип Ц

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.