Навигација

Нове акредитације у мају 2018. године

Обавештења

Током маја 2018. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Акредитација је додељена следећем ТОУ:

1. PACIFIC LINK ДОО Београд, Београд, Шпанских бораца 40/1

број предмета: 2-03-241, акредитациони број: 06-194, тип Ц

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.