Навигација

Светски дан метрологије 2018. године

Актуелности

20. мај, Светски дан метрологије, је дан када се обележава годишњица потписивања Метарске конвенције из 1875. године. Овај споразум обезбеђује основу за униформност мерења широм света на ком почивају научна открића и иновације, индустријска производња и међународна трговина, као и унапређење квалитета живота и заштита животне средине на глобалном нивоу. Република Србија је приступила конвенцији 1878. године.

Тема Светског дана метрологије 2018. године је Стална еволуција Међународног система јединица. Тема је изабрана у ишчекивању формалног усвајања једне од највећих промена од настанка Међународног система јединица – SI на редовном састанку Генералне конференције за тегове и мере, које се очекује у новембру 2018. године. Предложене промене засноване су на резултатима истраживања нових метода мерења које користе квантне појаве и природне константе као основу. Међународни систем јединица - SI представљаће скуп јединица и дефиниција, од којих ће свака бити заснована на законима физике тако да дају основу за усвајање унапређења у метрологији и технологији, како би се задовољиле потребе будућих корисника у предстојећим годинама.

Национални метролошки институти широм света стално унапређују метрологију као науку и спроводе валидацију нових техника мерења без обзира на ниво прецизности који се захтева. Они такође учествују у поређењима, која организује Међународни биро за тегове и мере (BIPM), чиме се обезбеђује поузданост резултата мерења широм света.

На овај дан се слави допринос свих људи који, у име свих нас, раде током целе године у међувладиним и националним организацијама.

                                 

           

Све детаљније информације о овом догађају можете пронаћи на следећој адреси: http://www.worldmetrologyday.org/

или уколико посетите интернет презентацију Дирекције за мере и драгоцене металеhttp://www.dmdm.rs/cr/index.php