Навигација

Потврђен статус АТС-а као потписника мултилатералног споразума са ЕА

Међународне активности

У оквиру 39. седнице Комитета за мултилатералне споразуме (МАС) Европске организације за акредитацију (ЕА) одржанe 25. и 26. априла 2018. године у хотелу Хајат у Београду, Акредитационом телу Србије (АТС) је једногласно потврђен статус потписника мултилатералног споразума (MLA) између АТС и ЕА. Овај велики успех АТС-а је исход и потврда поновног колегијалног оцењивања одржаног у периоду од 25. до 29. септембра 2017. године, односно од 2. до 6. октобра (само за сертификацију особа).

Статус потписника мултилатералног споразума (MLA) између АТС и ЕА је потврђен за области лабораторија за испитивање, лабораторија за еталонирање, медицинских лабораторија, контролних тела, сертификационих тела за сертификацију производа, сертификационих тела за сертификацију система менаџмента и сертификацију особа.

EA MAC који управља процесом колегијалног оцењивања и одлучује о потписницима MLA, донео је следеће одлуке:

- DAkkS, немачко акредитационо тело, постаје потписник EA MLA у области Proficiency Testing Провајдера.

- DPA, албанско акредитационо тело, постаје потписник EA MLA у области контролисања и сертификације система менаџмента и задржава статус потписника EA MLA у области испитивања.

- ATS, српско акредитационо тело, задржава статус потписника EA MLA у областима еталонирање, испитивање (укључујући медицинско испитивање у складу са EN ISO 15189), контролисање, сертификација производа, сертификација система менаџмента и сертификација особа.

- BATA, национално акредитационо тело Босне и Херцеговине, задржава статус потписника EA BLA у областима еталонирање,  испитивање и контролисање.

- EAK, национално акредитационо тело Естоније, и IPAC, национално акредитационо тело Португала, задржава статус потписника EA MLA у областима еталонирање, испитивање (укључујући медицинско испитивање у складу са EN ISO 15189), контролисање, сертификација производа, сертификација система менаџмента,  сертификација особа и GHG валидација и верификација.

Све ове одлуке су ступиле на снагу 26. априла 2018. године.

Овај састанак је такође био прилика да се разговара о транзиционим аранжманима у вези са договореним правилима ILAC/IAF. IAF и ILAC су развили план који ће осигурати да су сва акредитациона тела, која су потписници IAF MLA и ILAC MRA, прешла на EN ISO/IEC 17011: 2017 три године од дана објављивања.

Како се захтева у плану транзиције IAF/ILAC, ЕА је успоставила специфичну политику имплементације која се односи на план транзиције IAF/ILAC на EN ISO/IEC 17011: 2017. Документ је одобрио MAC комитет  током састанка у Београду (Србија).

Поред тога, у циљу подршке транзицији између старих и нових верзија EN ISO/IEC 17011, организована је радионица на којој су размотрене промене/разлике између верзија 2004 и 2017. Чланови MAC -а су подељени у мале радне групе и посебно су разговарали о томе шта се очекује у извештајима о колегијалном оцењивању националних акредитационих тела како би се показала усклађеност са новим EN ISO/IEC 17011: 2017 и шта треба да размотре чланови MAC -а да би донели одлуке. Именоване групе радне групе су се фокусирале на три следеће ставке:

- ризик (укључујући ризик у смислу непристрасности и приступа заснованог на ризику)

- критеријуми за компетентност (такође узимајући у обзир IAF MD20 генеричку компетентност за оцењиваче АТ: примена на ISO/IEC 17011)

- акредитациони циклус и процес акредитације.

Председавајући MAC-а  ће представити резултате радионице на следећем састанку MAC-а у октобру 2018. године.

Да би закључили овај интензивни дводневни састанак, 9 радних група, које су именоване да би подржале побољшање система колегијалног оцењивања ЕА, као једну од кључних акција из плана имплементације стратегије ЕА за 2025, представиле су своје предлоге формулисане на основу коначних препорука ЕА MAC Management групе (EA MAC MG). Глобални план имплементације, који је заснован на дискусијама током састанка и преосталог посла који ће у наредним месецима обавити MAC MG, биће усвојен од стране МАС-а у догледно време.

Домаћин следећег MAC састанка ће бити NAH, мађарско акредитационо тело, у октобру 2018. године.

Састанку су испред АТС-а присуствовали проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а и Јасна Стојановић, заменик директора.

Детаљније на сајту ЕА.