Навигација

Обавештење за СТСМ о обавезујућем документу IAF MD 2:2017

Обавештења

Обавештавамо све заинтересоване стране да је Међународни форум за акредитацију (IAF) дана 15.06.2017. године издао обавезујући документ IAF МD2:2017 - IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management, који је доступан на сајту IAF-а (www.iaf.nu). Овим документом је замењен документ IAF МD2:2007, а ревизија документа је направљена због усклађивања са захтевима стандарда ISO/IEC 17021-1:2015.

Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента да је прелазни период за имплементацију захтева овог документа годину дана, што значи до 15. јуна 2018. године. Потребно је да акредитована СТ за сертификацију система менаџмента доставе АТС-у План имплементације за IAF МD2:2017 најкасније до 30.04.2018. године и у складу са њим сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због имплементације захтева из IAF МD2:2017 са јасном идентификацијом измена, како би АТС у складу Правилима акредитације и плановима проверио примену захтева IAF МD2:2017.

Оцењивања захтева према новом издању документа IAF МD2:2017 започеће од 15. јуна 2018. године у складу са резолуцијом ЕА Resolution 2017 (40) 25.