Навигација

Нове акредитације у септембру 2017. године

Обавештења

Током септембра 2017. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Акредитација је додељена следећем ТОУ:

1. Удружење ,,УНИВЕРЗАЛА'', Лабораторија за координатну метрологију, Вршац, Бранка Радичевића 23, акредитациони број 02-070

 

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.