Навигација

Нове акредитације у септембру 2017. године

Актуелности

До септембра 2017. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Акредитација је додељена следећим ТОУ:

1. IN FOOD LAB DOO Пожега, Пожега, Николе Пашића бб, бр. предмета 2-01-504, Акр.бр. 01-456

2. НИС а.д. Нови Сад, ФОП, Дирекција за метрологију, Сектор за планирање и  организацију метролошких активности, Лабораторија за еталонирање, Нови Сад, Народног фронта 12, бр. предмета 2-02-205;  Акр.бр.02-069

3. АГ-УНС Архитектонско-грађевински институт ДОО Нови Сад, Лабораторија за испитивања АГИ, Нови Сад, др Ђорђа Јоановића 4/7,бр.предмета 2-01-518; Акр.бр.01-457

4. Јавно предузеће за склоништа, Булевар Михајла Пупина 117А, Нови Београд, бр.предмета 2-03-220; Акр.број 06-191 тип Ц

5. ЛАБОРАТОРИЈА СИРМИУМ-СЕМЕ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА. Сремска Митровица, Краља Петра I, 5-7, бр.предмета 2-01-522; Акр. бр. 01-458 (ТОУ је претходно било акредитовано под Акр. Бројем 01-190)

6. ДОО ТЕХНОГРАД-ИНЖЕЊЕРИНГ КРАЉЕВО, Лабораторија, Краљево, Кованлучка 1, Акр. бр. 01-455

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.