Навигација

Обавештење за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента заштитом животне средине

Обавештења

Европска организација за акредитацију (ЕА) је 14. маја 2017. године објавила обавезујући документ ЕА-7/04 М:2017 „Legal Compliance as a part of Accredited ISO 14001:2015 Certification" за сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента заштитом животне средине који је доступан на сајту ЕА (www.european-accreditation.org).

Овим документом је замењен документ ЕА-7/04 М:2007, а ревизија документа је направљена због усклађивања са захтевима стандарда ISO 14001:2015, ISO/IEC 17021-1:2015 и ISO/IEC TS 17021-2:2012.

Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована СТ за сертификацију система менаџмента заштитом животне средине, да су у обавези, да без одлагања примењују документ ЕА-7/04 М:2017, при обављању послова сертификације система менаџмента заштитом животне средине према стандарду SRPS ISO 14001:2015, док за обављање послова сертификације система менаџмента заштитом животне средине према SRPS ISO 14001:2005 треба и даље да користе претходну верзију документа ЕА-7/04 М:2007.

АТС ће проверити и оценити примену захтева нове верзије наведеног документа током првог следећег оцењивања и надаље ће га користити као референтни документ за оцењивање сертификационих тела за сертификацију система менаџмента која пружају услуге сертификације система менаџмента заштитом животне средине према стандарду SRPS ISO 14001:2015.

У складу са Правилима акредитације потребно је да акредитована СТ за сертификацију система менаџмента доставе АТС-у до 10.09.2017. године сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због одговора на захтеве из ЕА-7/04 М:2017, са јасном идентификацијом измена и допуна.