Навигација

Објављена је Уредба о измени Уредбе о знаку усаглашености

Обавештења

У „Службеном гласнику Репубике Србије”, број 23/2017 од 13. марта 2017. године, објављена је Уредба о измени Уредбе о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености, а иста ступа на снагу 21. марта 2017. године.

Изменом Уредбе о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености („Службени гласник РС”, број 98/2009) постигнуто је прецизирање боја којима српски знак усаглашености мора бити представљен у циљу комплетирања његовог визуелног идентитета.

Више информација на http://www.tehnis.privreda.gov.rs/vesti/zakonodavne-novine/545/objavljena-je-uredba-o-izmeni-uredbe-o-znaku-usaglasenosti.html