Навигација

Нове акредитације у септембру 2016. године

Актуелности

Током септембра месеца 2016. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације за два тела, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

- БИОИРЦ ДОО, Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг, 34000 Крагујевац, Првослава Стојановића 6

и сертификационом телу које сертификује особе:

- APAVE VerchTech d.o.o.,  Београд, Панчевачки пут 83.

Укинута је акредитација лабораторији на сопствени захтев:

- METALFER STEEL MILL DOO Сремска Митровица, Сектор контроле квалитета, Металуршка лабораторија, Сремска Митровица, Румски пут 27.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.