Навигација

Прослава поводом обележавања Дана акредитације у Републици Србији

Дан акредитације

Акредитационо тело Србије је 28. јуна 2016. године организовало прославу Дана акредитације у Републици Србији у просторијама Клуба посланика у Београду. Скуп, који Акредитационо тело Србије (АТС) традиционално организује на дан када је у Републици Србији додељена прва акредитација, отворио је в.д. директора АТС-а, проф. др Ацо Јанићијевић.


проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а

Током овогодишње прославе акценат је био на кампањи Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC) и Међународног форума за акредитацију (IAF) која има за циљ да промовише значај акредитације као средства за остваривање циљева у свим областима јавног сектора. У том циљу је представницима ресорних министарстава Владе Републике Србије објашњен значај акредитације, као средства којим се доказује техничка компетентост акредитованих тела за оцењивање усаглашености, и зашто треба користити услуге акредитованих тела за оцењивање усаглашености (ТОУ).

Коришћење услуга акредитованих ТОУ управо помаже државној управи да се унапреди и да модернизује свој начин рада у циљу постизања што бољих резултата и веће ефикасности. То даље значи да државна управа компетентност акредитованих ТОУ може користити и код доношења и спровођења прописа. Такође је истакнуто да су владе земаља потписника мултилатералних споразума те које треба да помогну унапређење рада предузећа тако што ће их подстицати да користе услуге акредитованих тела за оцењивање усаглашености чиме се успоставља поверење на тржишту производа и услуга и доприноси заштити и унапређењу јавних интереса: здравља и безбедности, заштити потрошача, заштити животне средине и других сфера јавног живота.

Како је АТС, поред међународних споразума, склопио и билатералне споразуме о сарадњи у области акредитације са акредитационим телима из региона, прослави су присуствовали и директори акредитационих тела Хрватске, Црне Горе и Босне и Херцеговине. В.д. директора АТС-а је нагласио да АТС са колегама из региона има одличну сарадњу, јер сви имамо исти циљ – да одржимо статус потписника EA MLA споразума и да проширимо обим потписаних мултилатералних споразума.

Тихомир Бабић, директор Хрватске акредитацијске агенције (ХАА), је истакао значај Међународног дана акредитације који је установљен у циљу промоције улоге и значаја акредитације у свакодневном животу, а посебно у привредним активностима.


Тихомир Бабић, директор Хрватске акредитацијске агенције (ХАА)

Директор  Акредитационог тијела Црне Горе (АТЦГ), Ранко Николић, је објаснио да је за акредитацију најважнији континуитет и нагласио значај доприноса свих запослених у АТС-у за развој система акредитације у Републици Србији. Такође је рекао да успешној сарадњи доприноси и размена оцењивача и експерата и да сарадња између АТС-а и АТЦГ-а треба да буде и пример другима.


Ранко Николић, директор  Акредитационог тијела Црне Горе (АТЦГ)

Жељко Медак, директор Института за акредитирање Босне и Херцеговине (БАТА), је током своје прве посете АТС-у нагласио да сва акредитациона тела из региона размењују искуства не само везано за свакодневни рад, већ и везано за рад међународних организација за акредитацију и њихових техничких комитета и генералних скупштина.


Жељко Медак, директор Института за акредитирање Босне и Херцеговине (БАТА)

Проф. др Зоран Пуношевац, председник Асоцијације за квалитет и стандардизацију Србије, је истакао значај наставка сарадње између АТС-а и других асоцијација, које се баве квалитетом и инфраструктуром квалитета, у циљу унапређења квалитета живота у нашем окружењу.


проф. др Зоран Пуношевац, председник Асоцијације за квалитет и стандардизацију Србије


Учесници скупа

Присутнима је представљена и промотивна брошура „Како акредитација помаже законодавцима”, коју је поводом овогодишњег Међународног дана акредитације израдила Европска организација за акредитацију (ЕА), а Акредитационо тело Србије је приредило издање на српском језику. Ова брошура је намењена законодавцима и јавном сектору и садржи завидан фонд корисних и прегледних информација посебно по питању дефинисања и одвијања процеса акредитације почев од виших нивоа активности па све до елементарних корака у свакодневном раду.

Осим брошуре, присутни су имали прилику и да погледају промотивни филм (Settings/Subtitles/Serbian) који је израђен у част прославе Међународног дана акредитације који се обележава 9. јуна.