Навигација

Међународни дан акредитације 2016

Дан акредитације

9. јуна 2016. године обележава се Међународни дан акредитације на глобалном нивоу, као датум који су заједнички установили Међународни форум за акредитацију (International Accreditation Forum - IAF) и Међународна организација за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC), како би јавност сазнала више о значају акредитације.

 

Међународни дан акредитације 2016 (WAD 2016)

Акредитација: средство за остваривање циљева јавне политике

Заједничка изјава председавајућих ILAC-а и IAF-а

Xiao Jianhua, председавајући IAF-а, и Pete Unger, председавајући ILAC-а

Тема Међународног дана акредитације 2016 наглашава значај акредитације као средства за остваривање циљева у свим областима јавног сектора које укључују централни и локални ниво, као и рад законодаваца. Акредитација је средство које помаже у испуњењу свих потреба владе на локалном, централном и међународном нивоу.

Стандарди, оцењивање усаглашености и акредитација се базирају на потребама тржишта, а могу их користити законодавци у циљу успостављања бољег система доношења и спровођења прописа, заштите животне средине, заштите јавног интереса, спречавања појаве превара, фер и ефикасног рада тржишта и поверења јавности.

Четири су начина на који јавни сектор може да оствари користи од акредитације и оцењивања усаглашености:

  • влада помаже унапређење рада предузећа тако што их подстиче да користе услуге тела за оцењивање усаглашености чиме се смањује степен ризика и промовише трговина
  • акредитована тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) помажу влади при дефинисању и контроли примене политика
  • оцењивање усаглашености помаже законодавцима код доношења и спровођења прописа
  • влада унапређује свој начин рада коришћењем услуга тела за оцењивање усаглашености.

У циљу лакшег разумевања послова оцењивања усаглашености, које спроводе акредитована ТОУ, израђен је вебсајт www.publicsectorassurance.org који садржи примере из целог света који показују како се акредитација користи за унапређење рада јавног сектора. На вебсајту се могу пронаћи примери из праксе који потврђују како се јавне политике могу реализовати уз помоћ акредитације - од тога да се акредитација користи у области форензичких испитивања у Великој Британији, преко ефикасних добровољних програма у Америци па до унапређења система безбедности хране у Аустралији и заштите потрошача када је реч о безбедности производа у земљама Персијског залива.

Будући да су предузећа суочена са превеликом бирократијом, као и да постоји потреба да влада буде од користи друштву, примена акредитације омогућава државним службеницима да примене средства која се базирају на потребама тржишта, а уједно смањују трошкове и омогућавају правовременост у раду.

Акредитација је поуздано средство које омогућава државној управи и законодавцима да стекну поверење јавности када је реч о начину доношења јавних политика у разним областима - од здравља и безбедности до привредног развоја, давања подстицаја привреди до борбе против криминала и повећања степена безбедности.

Послови оцењивања усаглашености, које спроводе акредитована ТОУ, као што су сертификација, еталонирање, испитивање, контролисање, валидација и верификација су од велике помоћи јавном сектору у испуњавању циљева јавне политике.

Примери из целог света показују како јавни сектор у разним областима остварује користи од сталне примене акредитације као модерног средства које помаже рад владе и законодаваца.

Брошура, која садржи детаљне податке о акредитацији као глобалном средству за остваривање циљева јавне политике, се може преузети са IAF-овог, односно ILAC-овог вебсајта.

Бројне студије случаја, додатни материјал и резултати спроведених истраживања се могу преузети на поменутом вебсајту www.publicsectorassurance.org

И ове године ће се главни догађаји, семинари и медијске кампање дешавати упоредо са прославом Међународног дана акредитације широм света како би јавност била упозната са значајем акредитације за рад влада, законодаваца и водећих предузећа.

Све детаљније информације o овогодишњем Међународном дану акредитације потражите на следећем линку http://ilac.org/media-centre/world-accreditation-day/ на којем се налази и пратећи промотивни филм (са преводом на српски језик "Subtitles/Serbian").