Навигација

Три године након потписаног EA MLA споразума

Актуелности

У мају 2015. године се навршило три године од када је Акредитационо тело Србије (АТС) потписало мултилатерални споразум о међусобном признавању еквивалентности система акредитације у оквиру Европске организације за акредитацију (EA МLA).

АТС је, пре стицања статуса пуноправног члана ЕА, морао да изгради своје капацитете па је у периоду од 2009. до 2012. године донет нови Закон о акредитацији, који је морао да се усклади са Уредбом (ЕЗ) број 765/2008, унапређен је процес акредитације доношењем нових издања и изменама докумената система менаџмента како би се успоставио модеран систем акредитације, а нове ефикасне и брзе процедуре су олакшале рад АТС-а.

У марту 2010. године је спроведена предоцењивачка посета („pre-evaluation“) Акредитационом телу Србије када је АТС оцењен од стране тима ЕА као компетентан и поуздан партнер ЕА.

Позитивни резултати предоцењивачке посете су довели до реализације првог колегијалног оцењивања (peer assessment) АТС-а, које је у периоду од 27. јуна до 1. јула 2011. године спровео тим оцењивача ЕА са циљем да се провери усклађеност успостављеног система акредитације у Србији са захтевима стандарда ISO/IEC 17011, одговарајућим захтевима европске регулативе (Уредба (ЕЗ) број 768/2008), као и смерницама и упутствима међународних организација за акредитацију. Закључено је да у Србији постоји неопходна законска основа за рад националног акредитационог тела, да АТС има адекватне процедуре које стално унапређује, као и да су оцењивачи и експерти компетентни.

Наредно колегијално оцењивање је спроведено у септембру 2013. године након чега је EA МLA споразум  проширен како би, поред лабораторија за испитивање, медицинских лабораторија, лабораторија за еталонирање, контролних тела и сертификационих тела за сертификацију производа, укључио и област сертификационих тела за сертификацију система менаџмента и сертификацију особа.

На основу потписаног EA МLA споразума АТС је остварио признање и на глобалном нивоу па је тако у октобру 2012. године потписао са Међународним форумом за акредитацију IAF MLA споразум за област сертификације производа, односно 6. октобра 2014. године АТС је постао потписник IAF MLA споразума и за област сертификације система менаџмента. Такође, АТС је потписао и са Међународном организацијом за акредитацију лабораторија ILAC MRA споразум за области испитивања и еталонирања, a у октобру 2012. године је потписан и ILAC MRA споразум за област контролисања.

Потписивањем међународних споразума доказивање усаглашености производа, процеса и услуга са захтевима прописа, стандарда и техничких спецификација постаје претпоставка за остваривање конкурентности на европском и светском тржишту, а поштовањем прописа и стандарда обезбеђена је сигурност производа и слобода кретања на тржишту, заштита здравља грађана, заштита потрошача, заштита животне средине и друге области од јавног значаја. Повезивањем система акредитације у Србији са европским и светским системима акредитације потврђена је поузданост резултата оцењивања усаглашености (извештаја и сертификата) које издају тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) акредитована од стране потписника споразума.

Крајем 2009. године АТС је имао 373 додељене акредитације, а данас их има 526 па је тако постао акредитационо тело са највећим бројем додељених акредитација у региону.

АТС је, поред међународних споразума, склопио и билатералне споразуме о сарадњи у области акредитације са акредитационим телима из региона (Мађарска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија, Хрватска, Румунија, Словачка и Словенија) чиме је и формално потврђена дугогодишња сарадња између АТС-a и акредитационих тела земаља у региону.