Навигација

Одржана обука из области органске производње

Актуелности

У периоду од 20. до 21. маја 2015. године у Берлину је одржанa обука „International Assessor Training for the Scope Organic Production according to ISO/IEC-Guide 17065 - Better safe than sorry: Towards organic integrity“. Обуку је организовало Немачко акредитационо тело (DAkkS).

Главне теме обуке су обухватиле следеће:

- тренутни статус регулативе ЕУ у области органске производње: ревизија и питања у вези увоза
- ЕА 3/12: основа за хармонизована оцењивања – садржај и искуство у примени
- упутства за оцењивање сертификационих тела која раде у трећим земљама
- поступак признања сертификационих тела из трећих земаља (DG AGRI)
- имплементација будућег система оцењивања усаглашености у трећим земљама.

Током обуке су учесници размењивали искуства са оцењивања сертификационих тела која реализују оцену усаглашености органске производње по европским прописима, како у ЕУ тако и у „трећим земљама“, а презентована су и искуства и очекивања од стране представника Европске комисије, са нарочитим освртом на уочене проблеме у пракси. Током рада у групама су уједначавани ставови по питању приступа оцењивача акредитационих тела током оцењивања сертификационих тела.

Обуци је испред Акредитационог тела Србије присуствовао Никола Костић.


Учесници обуке