Навигација

Нове акредитације у марту 2015. године

Актуелности

Током марта месеца 2015. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, укидању акредитације, итд.

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

- СИМПЕ ДОО Београд, Лабораторија СИМПЕ, Лештане, Београд - Гроцка

Акредитација је укинута лабораторији за испитивање:

- Ливница Кикинда АИ д.о.о., РЈ Квалитет, МХ Лабораторија, Кикинда

и лабораторији за еталонирање:

- Ливница Кикинда АИ д.о.о., РЈ Квалитет, Метролошка лабораторија, Кикинда.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.