Навигација

Одржан округли сто о техничком законодавству

Актуелности

Јуче је у организацији Привредне коморе Србије (ПКС), уз сарадњу са Министарством привреде, Акредитационим телом Србије (АТС), Институтом за стандардизацију Србије (ИСС) и Дирекцијом за мере и драгоцене метале (ДМДМ), одржан округли сто „Регулаторни оквир техничког законодавства у Србији и његова примена у пракси” током којег је истакнута потреба за појачаним ангажовањем ПКС-а, државних органа и организација инфраструктуре квалитета како би привредници правовремено били информисани о техничким прописима и стандардима и њиховом доследном спровођењу, а што је кључни фактор за унапређење конкурентности српске привреде.

Директор Сектора за привредни систем ПКС-а, Љубиша Димитријевић, је рекао да је неопходно посебну пажњу посветити процесу усаглашавања и процене усаглашености производа. Циљ је да се учесници упознају са општим и посебним областима техничког законодавства. Важно је јачање свести привредника о значају примене техничког законодавства у технолошким процесима и значају обезбеђивања одговарајућих исправа о усаглашености, јер то су услови како за пласман безбедних и усаглашених производа на тржиште тако и за подизање конкурентности привреде.

Мр Јелена Поповић, помоћник министра привреде, указала је на значај унапређења конкурентности српске привреде и трасирања пута за квалитетан и безбедан српски производ на европском тржишту. Да бисмо били извозно оријентисани, неопходно је да технички прописи буду имплементирани у наш правни систем. Такође је истакла да је веома важно да се убрзано ради на усвајању конкретних директива, као што је директива о безбедности грађевинских производа. Осим хармонизације регулативе, важно је и доследно спровођење прописа при чему је потребно нагласити да привреда мора да се упозна са свим новинама у правном систему и подигне капацитет да их спроведе у пракси.

Лидија Стојановић, помоћник министра трговине и главни тржишни инспектор, нагласила је да је неопходно унапређење знања када је у питању техничко законодавство, као и повећање компетентности инспектора.

Активности и делокруг рада Акредитационог тела Србије представила је Милица Лукешевић, в.д. директора АТС-а, док је Радивоје Николичић, специјални саветник директора АТС-а представник руководства за систем менаџмента, одржао предавање на тему „Значај акредитованих извештаја и сертификата за привредне субјекте у Републици Србији“.

Мр Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале, је указала да су у области метрологије све европске регулативе преузете у српско законодавство, али и да је најважније да исте буду и доследно примењиване.   

Мр Сњежана Пупавац, председник Удружења акредитованих тела за оцењивање усаглашености, представила је рад овог Удружења будући да је оно најмлађе удружење у Привредној комори Србије.

Никола Мирковић, начелник Одељења за техничке прописе и оцењивање усаглашености Министарства привреде, истакао је овом приликом да су предуслов за конкурентност квалитет и безбедност производа и да је из тог разлога важно унапредити свест привредника о значају стандардизације.

У широкој расправи, организованој током овог округлог стола, су учествовали представници стручних служби гранских удружења привредника из ПКС-а, регионалних привредних комора, министарстава и организација који припремају и доносе техничке прописе и прате њихову примену у пракси, као и представници органа тржишног надзора. Закључено је да је неопходно појачати ангажовање ПКС-а уз помоћ државних органа и организација инфраструктуре квалитета како би привредници правовремено били информисани о техничким прописима, који се односе на њихов производ, телима за оцењивање усаглашености и неопходним исправама.

За више информација посетите: http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=15983


М. Лукешевић, АТС, мр Ј. Поповић, МП, Љ. Димитријевић, ПКС, Л. Стојановић, МТТТ


Учесници округлог стола