Навигација

Нове акредитације у фебруару 2014. године

Актуелности

Током фебруара 2014. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за две лабораторије за испитивање, једну медицинску лабораторију и једно контролно тело, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, укидању акредитације, итд. 


Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

-ИДВОРСКИ ЛАБОРАТОРИЈЕ – Друштво за испитивање, контролисање и сертификацију д.о.о. Београд,

-„Хидрозавод ДТД“ АД за студије, истраживање, пројектовање и инжењеринг Лабораторија, Нови Сад,

медицинској лабораторији:

-„AQUALAB plus“ д.о.о., Огранак Aqualab1-Лабораторија за биохемијска и хематолошка испитивања, Београд-Земун

и контролном телу:

-Professional Control Group doo Београд.

Акредитација је укинута:

лабораторији за испитивање
-SWAT DOO BEOGRAD, Београд, Земун, лабораторији за испитивање

лабораторији за еталонирање
-SWAT DOO Београд, Лабораторија за еталонирање, Београд

и контролним телима
-ROTA CONTROL D.O.O Beograd, Београд

-ТЕЛЕЛИНК ДОО, Београд

-МАНО-ТЕСТ Д.О.О., Београд.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.