Навигација

Заједничко саопштење IAF-ILAC-ISO

Обавештења

Међународни форум за акредитацију, Међународна организација за акредитацију лабораторија и Међународна организација за стандардизацију (IAF-ILAC-ISO) су, на захтев ILAC-овог Комитета за контролна тела (ILAC Inspection Committee), издали заједничко саопштење о захтевима стандарда ISO 9001 и захтевима система менаџмента, који су инкорпорирани у стандард ISO/IEC 17020,  како би било објашњено да контролна тела, која су акредитована према стандарду ISO/IEC 17020:2012, задовољавају и захтеве везане за систем менаџмента:

„Када контролно тело испуњава захтеве стандарда ISO/IEC 17020:2012, то значи да контролно тело заводољава и захтеве који се односе на техничку комптентност и захтеве, који се односе на систем менаџмента, што је неопходно за доследну испоруку валидних резултата контролисања. Захтеви система менаџмента, који су дати у стандарду ISO/IEC 17020:2012 (тачка 8), не само да су написани језиком, који је у складу са активностима контролних тела, него су и у складу са одговарајућим захтевима стандарда ISO 9001.“

https://www.ilac.org/documents/2013