Навигација

Одржан 26. састанак ЕА LС комитета

Међународне активности

26. састанак комитета за лабораторије (ЕА LС) Европске организације за акредитацију (EA) је одржан у Бриселу, Белгија, у периоду од 17. до 19. септембра 2013. године.


Након отварања састанка и представљања присутних, усвојен је записник са претходног, 25. састанка ЕА LС који је одржан у Риги 7. и 8. марта 2013. године, и представљен је статус активности са последњег састанка ЕА LС (одобрење финалне верзије ревизије EA-4/15; предлог активности у вези MLA за ПТ провајдере и произвођаче референтних материјала са препорукама које је неопходно спровести у складу са EA 1/18, Policy and Procedure for Expansion of the Scope of the EA MLA).


Представљене су информације Извршног комитета ЕА (EA EX) и Генералне скупштине ЕА (ЕА GA) по питањима везаним за ЕА LС: CEN је дао предлог стандарда за акредитацију сеизмичких лабораторија па се предлаже да чланови ЕА LС предложе националним институтима за стандардизацију да се овај стандард преузме као национални стандард; поново је дискутовано о реиздавању извештаја о испитивању када се мења назив робне марке/производа (веза са т.5.10.9 стандарда ISO/IEC 17025) и закључено је да се мишљење ЕА LС-а поново достави ЕА EX-у и ЕА GA на одобрење, а акредитациона тела ће даље инструкције добити у зависности од резултата дискусије унутар EA EX-а.


Изнети су коментари у вези питања, којe се односи на акредитацију узорковања као самосталне активности, и дат је предлог да се ово питање детаљније размотри на радној групи. Такође, ова тема ће бити предмет дискусије на јесењем заседању Хоризонталног комитета ЕА (ЕА ННС).


Дат је осврт у вези ILAC AIC активности и рада радних група на ревизији докумената.


Заинтересоване стране су представиле своје активности из претходног периода, као и активности у сарадњи са ЕА: DG SANCO у вези званичне контроле унутар целог ланца од њиве до трпезе (agri-food chain) и регулативе Европске уније; European Electrical Products Conformity Assessment (EEPCA) у вези акредитације лабораторија за испитивање које обављају испитивања производа који спадају у област нисконапонске опреме (LVD). Исказивање обима акредитације лабораторија, које су чланице EEPCA, је различит и неопходно је хармонизовати начин исказивања обима. Овај проблем ће бити размотрен од стране радне групе TN Mechanical/Electrical.


У оквиру извештаја о раду управљачких (management) и радних група ЕА LС-а представљен је извештај радне групе WG Healthcare при чему су покренута питања која се односе на акредитацију POCT (point-of-care testing) када се ради о различитим правним лицима (када централна јединица и место неге нису иста правна лица) и питање опште компетентности у складу са захтевима стандарда ISO 15189 / ISO 22870.


У оквиру извештаја радне групе ILC Testing and Calibration дати су коментари о информацијама које акредитациона тела дају у вези учешћа лабораторија у комерцијалним PT/ILC шемама, као и о томе да би требало објединити/централизовати податке како би ти подаци били лако доступни у поступцима колегијалних оцењивања. Истакнута је унапређена сарадња са следећим ПТ провајдерима: Ifep (mechanical), Drrr (food), LGC (food plus potentially, drugs and asbestos), FAPAS (food), ECAT (medical), UKNeqas (medical), Water Framework directive – AQS Baden-Württemberg. У области калибрације истакнут је и проблем проналажења ПТ провајдера за неке специфичне области.


Чланови ЕА LС-а су дали предлог да се као техничко-саветодавни документ објави упутство које се односи на GMO испитивања, а који је настао у оквиру European Network of GMO Laboratories (ENGL).


Поново је разматрано питање оцењивања и акредитације, мишљења и тумачења у складу са стандардом ISO/IEC 17025 и све чланице су у обавези да до средине новембра доставе своје мишљење на нацрт документа EA - х/хх – Guidance on Assessing Opinions and Interpretations.


Састанку су испред Акредитационог тела Србије присуствовали мр Наталија Јовичић Зарић и Љиљана Маркићевић.