Навигација

Одржан 26. састанак EA CC комитета и 26. састанак EA IC комитета

Међународне активности

26. састанак Комитета за сертификациона тела (EA CC) и 26. састанак Комитета за контролна тела (EA IC) Европске организације за акредитацију (ЕА) одржани су у периоду од 1. до 3. октобра 2013. године у Мадриду, Шпанија, у организацији Акредитацоног тела Шпаније (ENAC).


На састанку Комитета за сертификациона тела дискутовано је о радним верзијама нових докумената ЕА и то у вези са осведочењем у рад сертификационих тела за сертификацију система менаџмента, као и о ревизијама докумената EA 6/03 (EA Document for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive) и ЕА 6/02 (EA Guidelines on the Use of EN 45 011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834), а узимајући у обзир објављивање новог стандарда ISO/IEC 17065. Такође је дискутовано о примени нових обавезујућих докумената IAF-а: IAF MD10:2013 Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011, IAF MD12:2013 Assessment of Certification Activities for Cross-Frontier Accreditation, као и о примени нове верзије издања IAF MD5:2013 IAF Mandatory Document for Duration of QMS and EMS Audits.


Презентовани су и резултати рада радних група и тела који се односе на сертификацију: радне групе за храну, за GHG (гасови стаклене баште) и заштиту животне средине. Дискутовано је и о статусима нових издања стандарда серије ISO/IEC 17021 будући да је у мају ове године објављен ISO/IEC TS 17021-3 (Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems), за чију примену је предвиђен прелазни период од две године, и да је у међувремену објављен и ISO/IEC TS 17021-4:2013 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 4: Competence requirements for auditing and certification of event sustainability management systems.


Такође је дискутовано о примени стандарда ISO/IEC 17067:2013 Conformity assessment -- Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes, новообјављеном ISO/IEC TS 17023:2013 Conformity assessment - Guidelines for determining the duration of management system certification audits, као и о потреби израде смерница за примену новог издања стандарда ISO/IEC 17024:2012, односно новог стандарда ISO/IEC 17065:2012.


Разматрана су и питања која су, за потребе овог састанка, поставили учесници.


На састанку Комитета за контролна тела представљена су искуства акредитационих тела, која се односе на прелазни период за нову верзију стандарда ISO/IEC 17020:2012, и том приликом је представљен рад Радне групе за израду смернице за примену овог стандарда и дискутовано је о начинима оцењивања одређених критичних тачака новог издања стандарда. Учесници су дискутовали и о начину оцењивања предвиђене две опције за уређење система менаџмента у контролним телима узимајући у обзир ново тумачење дато од стране CASCO комитета.


Разматран је и начин рада у области контролисања возила (ревизија документа EA 5/02 EA guidance on the application of EN 45004 in recurrent inspection of motor vehicles), иновативних технологија у области заштите животне средине, потреби израде нових смерница у области форензике (ревизија документа ILAC G19 Guidelines for Forensic Science Laboratories), флексибилних обима, а посебна је пажња посвећена питањима, која су учесници поставили, како би се о истима дискутовало током овог састанка.


Присутнима су представљени резултати анкете коју је међу акредитационим телима спровело Акредитационо тео Шведске (SWEDAC) везано за акредитацију у области клиничке аутопсије.


Следеће седнице ових комитета биће одржане крајем марта 2014. године у организацији Акредитационог тела Норвешке (NA).


У раду комитета испред АТС-а учествовале су Љубица Живанић и Јована Зечевић.