Навигација

Одржана ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету

JUSK

Акредитационо тело Србије (АТС) је ове године, заједно са Дирекцијом за мере и драгоцене метале (ДМДМ), учествовало на петој Специјалној конференцији „Национални систем акредитације - стање и будући развој” и четвртој Специјалној конференцији „Национални метролошки систем - стање и будући развој”, у оквиру ЈУСК међународне конвенције о квалитету - JUSK ICQ 2013 - (www.jusk.org) које су одржане у среду, 5. јуна 2013. године, на Машинском факултету у Београду.


Представници АТС-а су упознали присутне са најновијим активностима АТС-а и том приликом су представили и нова документа АТС-а која се односе на акредитацију провајдера за испитивање оспособљености према стандарду ISO/IEC 17043, акредитацију послова узорковања АТС-УП25 и акредитацију за флексибилан обим акредитације АТС-УП28.


Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а, отворила је конференције својом презентацијом на тему „15 година рада Акредитационог тела Србије“ упознавши присутне са успешним пословањем АТС-а током протеклих 15 година постојања када је скренула пажњу на велики значај потписаних споразума са ЕА, ILAС-ом и  IAF-ом.


Презентација Ј. Стојановић: „15 година рада Акредитационог тела Србије“


Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а

Др Љубинка Глигић, АТС, је присутне упознала са новом активношћу АТС-а: акредитацијом ПТ провајдера према SRPS ISO/IEC 17043. Говорила је о структури самог стандарда, као и о новим документима АТС-а који се примењују у поступку акредитације ПТ провајдера.


Презентација др Љ. Глигић: „Нова документа АТС-а за акредитацију провајдера за испитивање оспособљености према SRPS ISO/IEC 17043“


др Љубинка Глигић, АТС

Мр Милица Јовчић, АТС, одржала је предавање на тему „Извештавање о усклађености са спецификацијама - Информација у вези садржаја извештаја о испитивању/уверења у случају да лабораторија даје изјаву о усклађености са спецификацијама (засновано на ILAC-G8:03/2009)“ објаснивши присутнима ситуације у којима може да се нађе лабораторија током свог рада.


Презентација мр М. Јовчић: „Извештавање о усклађености са спецификацијама - Информација у вези садржаја извештаја о испитивању/уверења у случају да лабораторија даје изјаву о усклађености са спецификацијама (засновано на ILAC-G8:03/2009)“


Љиљана Маркићевић, АТС, је представила и детаљно објаснила садржину новог документа АТС-а Акредитација за послове узорковања нагласивши да се лабораторије, које се баве само узорковањем, не могу акредитовати.


Презентација Љ. Маркићевић: „Акредитација за послове узорковања“


Љиљана Маркићевић, Јелена Стојановић и мр Милица Јовчић, АТС

Др Братислав Милошевић, АТС, је присутнима изнео могућност акредитације за флексибилан обим акредитације. Истакао је да постоје три врсте флексибилног обима и нагласио да лабораторије могу да се акредитују за флексибилан обим најраније током другог редовног надзорног оцењивања.


Презентација др Б. Милошевића: „Акредитација лабораторија за флексибилни обим акредитације“


др Братислав Милошевић, помоћник директора АТС-а

Конференције су затворене излагањем Јелене Стојановић, АТС, која је представила нов документ АТС-а који се односи на смернице које лабораторије за испитивање (сензорска испитивања) користе приликом примене стандарда SRPS ISO/IEC 17025.


Презентација Ј. Стојановић: „Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају сензорска испитивања“

Борис Лаштро, помоћник директора Сектора за развој метрологије и руководилац квалитета, ДМДМ, мр Вида Живковић, директор ДМДМ, Луција Дујовић, помоћник директора Сектора за контролу и надзор, ДМДМ, мр Наталија Јовичић Зарић, заменик директора АТС-а, Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а


Учесници конференција