Навигација

Оцена спроведеног оцењивања АТС-ПР09-О02

Промена документације

Поштовани клијенти,


у циљу унапређења рада тимова за оцењивање Акредитационог тела Србије (АТС), повећања ефикасности њиховог рада и уједначавања ставова оцењивача у поступцима оцењивања, АТС је започео активности на прикупљању информацијa у вези реализованог оцењивања путем посебног обрасца Оцена спроведеног оцењивања (АТС-ПР09-О02).


Уколико желите да искажете своје задовољство или пак незадовољство или предложите мере за побољшање рада, неопходно је да попуните образац непосредно после оцењивања или завршеног поступка акредитације и исти доставите АТС-у на адресу која је наведена у самом обрасцу. Попуњавање обрасца је добровољно.


АТС се унапред захваљује на свакој достављеној информацији, сугестији, предлогу, исказаном мишљењу.