Навигација

Састанак са потенцијалним провајдерима за испитивање оспособљености

Обавештења

Акредитационо тело Србије (АТС) је пре годину дана започело интензивне активности на проширењу области рада на акредитацију провајдера за испитивање оспособљености (ПТ провајдера) према SRPS ISO/IEC 17043:2011. У међувремену, крајем 2012. године, акредитација ПТ провајдера одлуком Генералне скупштине ЕА постаје део EA MLA споразума. У складу са тим предузето је низ активности: од формирања докумената система менаџмента, обуке оцењивача до стицања практичног искуства у оцењивањима других акредитационих тела (ESYD - Акредитационо телo Грчке).

Први састанак са заинтересованим кандидатима за акредитацију ПТ провајдера одржан је 28.02.2013. године у просторијама АТС-а. Састанку је присуствовало више од 20 представника организација заинтересованих за акредитацију у овој области, како за испитивања, тако и за еталонирања, а испред АТС-а група задужена за реализацију Пројекта проширења активности на ову врсту акредитације.


Присутни су обавештени о активностима које је обавио АТС у претходном периоду, дат је кратак приказ планираног поступка оцењивања, потврђено је да ће најкасније до 1. априла 2013. године свима бити доступна пријава за акредитацију, чиме ће и започињање поступка акредитације званично бити омогућено, разјашњене су неке од дилема везане за наведене активности, као и за захтеве референтног документа SRPS ISO/IEC 17043:2011.