Навигација

Радионица на тему ЕА-1/22 у оквиру PTB пројекта

Сарадња

У периоду од 5. до 6. фебруара 2013. године у Београду је одржана радионица под називом "EA Policy for Conformity Assessment Scheme, EA-1/22" у организацији Акредитационог тела Србије (АТС) и Акредитационог тела Грчке (ESYD) у оквиру PTB пројекта „Promotion of regional cooperation in South East Europe in the field of quality infrastructure”. Радионицу су водили Maria Papatzikou и Virginios Voudouris из ESYD-а и Наталија Јовичић Зарић из АТС-а.


Документ EA-1/22 дефинише политику Европске организације за акредитацију (ЕА) у погледу услова под којима ЕА успоставља формалне везе са власницима шема оцењивања усаглашености, утврђује принципе по којима се шеме признају у оквиру MLA споразума, одређује природу односа између ЕА и власника шеме и описује процес доношења одлука у ЕА по тим питањима. У исто време принципе овог документа ЕА су у обавези да користе акредитациона тела у поступцима преиспитивања шема оцењивања усаглашености које се акредитују у оквирима националног система акредитације.


Радионица је обухватила следеће теме:


- захтеви важећег издања документа EA-1/22 A-AB:2006, EA Policy for Conformity Assessment Schemes (Sector Schemes), као и разлике, односно новине у новом издању документа EA-1/22,  EA  Policy, Criteria and Procedure for the Evaluation of  Conformity Assessment Schemes for Recognition Under the EA MLA, које још увек није усвојено од стране чланица ЕА;


- ESYD-ова искуства у примени документа ЕА-1/22, посебно у области сертификације особа (детаљно представљање ESYD-ове смернице за признавање шема сертификације особа);


- практична примена документа ЕА-1/22, дилеме које се појављују и како их решити.


Радионици су, поред представника АТС-а, присуствовали и представници АТЦГ-а (Акредитационо тијело Црне Горе), ИАРМ-а (Институт за акредитацију Републике Македоније), БАТА-е (Институт за акредитирање Босне и Херцеговине) и DA-e (Акредитационог тела Албаније).


Учесници радионице