Навигација

Обележен Међународни дан акредитације

Дан акредитације

Међународни дан акредитације – 9. јун, обележен је данас у Привредној комори Србије, где је Акредитационо тело Србије (АТС) организовало конференцију посвећену акредитованим лабораторијама за испитивање у области хране и воде за пиће, чија је главна тема била у складу са темом овогодишњег Светског дана акредитације - безбедна храна и чиста вода за пиће. Скуп је организован у сарадњи са Привредном комором Србије и удружењима потрошача.

Међународни дан акредитације су установиле међународне организације за акредитацију, Међународни форум за акредитацију (IAF) и Међународна организација за акредитацију лабораторија (ILAC) како би заједно промовисале акредитацију и рад акредитованих организација.

Председница Управног одбора АТС-а, мр Сњежана Пупавац, честитала је свим акредитованим организацијама Међународни дан акредитације и Дан акредитације у Републици Србији, као и руководству и запосленима у АТС-у и пожелела им пуно успеха у одржавању потврђене компетентности од стране оцењивача Европске организације за акредитацију (ЕА) и нагласила да ће се следеће оцењивање обавити у априлу 2013. године.мр Сњежана Пупавац, Председница Управног одбора АТС-а

Присутнима се у уводном делу конференције обратио директор АТС-а, др Дејан Крњаић и истакао да више нисмо у Европи само географски, већ и по усвојеним вредностима, као што је потписивање мултилатералног (MLA) споразума са ЕА, и том приликом се захвалио на помоћи Делегацији Европске уније у Републици Србији и Министарству економије и регионалног развоја (МЕРР), као и због спроведених реформи законодавног оквира и техничких прописа што је делом и довело до потписивања овог веома значајног међународног споразума.др Дејан Крњаић, директор АТС-а


Такође се захвалио и ресорним министарствима, Министарству здравља и Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде и истакао да је Министарство пољопривреде један од најбољих примера како законодавац може да користи утврђивање компетентности за потребе контролисања, сертификације и испитивања како би до потрошача и грађана дошли исправни и безбедни производи, пре свега храна и вода за пиће. Др Крњаић је присутне обавестио да су се након потписивања MLA споразума стекли услови за добијање статуса пуноправног чланства АТС-а у ILAC-у, почев од 24. маја за области испитивања и еталонирања. „Овим споразумима се великој породици акредитованих тела за оцењивање усаглашености све више даје на значају и надамо се да ће улога тела за оцењивање усаглашености у будућности постати све важнија, а да ће на тај начин акредитација и оцењивање усаглашености допринети уклањању трговинских баријера и већој конкурентности наше привреде“, рекао је др Крњаић.

Фрејк Јанмат, шеф Сектора за европске интеграције у Делегацији Европске уније у Републици Србији, је истакао да ће MLA споразум убрзати европске интеграције Србије и уклонити трговинске баријере чиме се омогућава слободан проток роба и услуга, али и смањење трошкова како за произвођаче тако и за потрошаче и, што је најважније, приступ истих европском и светском тржишту. Ово, практичним језиком речено, значи да ће конкурентност српске привреде бити повећана, а трошкови производње снижени. „ЕУ пружа Републици Србији значајну подршку у области безбедности хране и воде за пиће, јер је потребно у потпуности ускладити и применити прописе у овој области како би се задовољили законски услови ЕУ. Такође, наставићемо нашу продршку кроз унапређење још једног сегмента инфраструктуре квалитета у Србији  - тржишног надзора кроз пројекат ЕУ у вредности од 2,5 милиона евра који треба да допринесе већој заштити потрошача“, објаснио је Фрејк Јанмат.

 


Фрејк Јанмат, шеф Сектора за европске интеграције у
Делегацији Европске уније у Републици Србији


Мр Јелена Поповић, помоћник министра у МЕРР-у, је нагласила да је АТС направио велики искорак ка европским интеграцијама што је важно како за нашу привреду тако и за повећање њене конкурентности. „Систем инфраструктуре квалитета се од 2008. године у Србији интензивно развија са циљем да постане модеран европски систем и да испуни два најважнија циља, а то су безбедност српског производа на домаћим и иностраним тржиштима, као и да обезбеди слободан приступ наших производа европским и светским тржиштима“, рекла је мр Јелена Поповић и додала да ће Министарство наставити да преузима преостале директиве ЕУ из своје надлежности (већ је 5 преузето), као и да ће наставити комуникацију са осталим министарствима ради испуњења циљева Националног интеграционог плана.мр Јелена Поповић, помоћник министра МЕРР

Проф. др Марија Јефтић, помоћник министра у Министарству здравља, је нагласила да је неопходна партнерска сарадња свих институција почев од ресорних министарстава, надлежних инспекција, тржишног надзора до самих потрошача како би до наших грађана стигла безбедна храна и вода за пиће.Проф. др Марија Јефтић, помоћник министра, Министарство здравља

Према речима др Татјане Јованић, експерта на пројекту ЕУ „Јачање заштите потрошача у Србији“, заштита потрошача је подељена између државе, тела за оцењивање усаглашености и репрезентативних удружења потрошача, односно грађана што подразумева учешће потрошача у фази усвајања стандарда, законодавства, као и самом процесу надзора. „То учешће треба да  добије све више на значају у свим сферама, па тако и у сфери акредитације“, истакла је др Јованић.


Славољуб Станојевић, шеф одсека за ветеринарских организација и ветеринарских услуга у Управи за ветерину Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде је истакао значај постојања добро организоване мреже акредитованих лабораторија и поузданих лабораторијских испитивања како би било довољне количине квалитетне и безбедне хране за потребе становништва. Из тог разлога кључни закони уводе акредитацију као законску обавезу за сва тела за оцењивање усаглашености. Следећи корак на којем ће Министарство радити јесте унапређење квалитета рада инспекцијских служби и овлашћених ветеринарских организација којима су поверени послови државне управе, што ће сигурно подразумевати и увођење међународних стандарда и у ову област.Славољуб Станојевић, Управа за ветерину

Видосава Џагић, потпредседница Привредне коморе Србије, је истакла као најважнији мото светског система акредитације „Једном акредитовано, прихваћено свуда“. „Кад је реч о извозу хране то је област у којој имамо највеће могућности за развој, јер се у њој бележи суфицит у извозу. Наша заједничка порука је да треба заједно да радимо предано како би унапредили систем инфраструктуре квалитета, акредитације и тржишног надзора, а тако би стручност била испред свега“, поручила је Видосава Џагић.Видосава Џагић, потпредседница Привредне коморе Србије


У име Управног одбора АТС-а, као и Асоцијације акредитованих лабораторија из области хране у оквиру Привредне коморе Србије и лабораторије ЕКО-ЛАБ за управљање квалитетом мр Сњежана Пупавац је АТС-у уручила поклон у част обележавања постигнутог успеха, као и Међународног дана акредитације. Поклон-слику примио је др Дејан Крњаић, директор АТС-а.мр Сњежана Пупавац и др Дејан Крњаић

Звонко Платиша, Министарство здравља


Законска регулатива и улога Министарства здравља код утврђивања здравствене исправности воде за пиће - презентација Звонко Платиша

Прописи у области безбедности хране са посебним освртом на храну анималног порекла - презентација Славољуба Станојевића

Акредитација и безбедност хране данас и сутра у Републици Србији - презентација др Дејана КрњаићаБиљана Томић, мр Сњежана Пупавац, др Дејан Крњаић, Видосава Џагић и мр Наталија Јовичић Зарић

На почетку конференције приказан је промотивни филм ILAC-а и IAF-а
"Једном акредитовано - прихваћено свуда" у част Међународног дана акредитације

мр Сњежана Пупавац, председница УО АТС-а, и Јован Јовановић,
Центар за заштиту потрошача "Форум" Ниш

Конференција је била изузетно посећена


Захваљујемо се свим представницима акредитованих лабораторија из области хране и воде, који су се одазвали позиву да присуствују конференцији и предавањима, као и уваженим гостима и предавачима коју су нам пружили подршку у организовању ове тематске конференције

Међународни дан акредитације 2012. године