Навигација

IPA 2008 пројекат испитивања оспособљености (PT шеме)

Сарадња

У оквиру регионалног пројекта за инфраструктуру квалитета IPA 2008 Proficiency testing, у периоду од 8. до 12. новембра 2010. године у Словенији (Блед), реализован је Post-PT training као завршни тренинг за лабораторије и национална акредитациона тела.

Учесници Post-PT training су земље западног Балкана укључујући и Турску. Носилац пројекта је Лабораторија за метрологију и квалитет, Електротехничког факултета, Универзитета у Љубљани.

У оквиру пројекта реализовано је седам PT шема и то за следеће области: област еталонирања (температура) и области испитивања (бука у животној средини, испитивање параметара отпадне воде, квалитет ваздуха, испитивање пастеризованог млека, испитивање цемента и асфалта).

Пилот лабораторије, које су у сарадњи са експертима из лабораторија у Љубљани, биле носиоци и организатори међулабораторијских поређења из сваке од области, презентовале су резултате међулабораторијских поређења укључујући и анализу постигнутих резултата.

Пилот лабораторија из Србије као носилац међулабораторијског испитивања у области физичко хемијских параметара испитивања цемента била је Лабораторија за испитивање материјала Института ИМС, Београд, која је презентовала постигнуте резултате у овој шеми међулабораторијског испитивања.

Остале лабораторије учеснице, које су испред Србије учествовале у другим областима PT шема, су: Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд (област еталонирања - температура); АД Заштита на раду и заштита животне средине и Лабораторија за буку, вибрације и судове под притиском (област испитивања - бука у животној средини); Републички хидрометеоролошки завод Србије, Београд (област испитивања – квалитет ваздуха); Југоинспект-Београд АД, Завод Точидер и Лабораторија за испитивање квалитета и здравствене исправности производа, Београд (област испитивања – пастеризовано млеко); Грађевински факултет, Лабораторија за коловозне конструкције, Београд (област испитивања – асфалт). Закључено је да су постигнути резултати лабораторија учесница сасвим задовољавајући. Такође, одабране лабораторије, учеснице пројекта, презентовале су и своје бизнис планове у оквиру програма тренинга.

Учешће у овом пројекту су узела и национална акредитациона тела из региона, јер захтеви које она постављају пред своје акредитоване организације јесу и обавезна учешћа у одговарајућим шемама испитивања оспособљености и међулабораторијским поређењима. Резултати испитивања оспособљености су значајан показатељ поверења у квалитет резултата испитивања/еталонирања које обављају акредитоване организације. Национална акредитациона тела имала су прилику током тренинга да представе и актуелно стање у овим областима у системима акредитације својих земаља.

Завршном тренингу који је реализован на Бледу испред Акредитационог тела Србије присуствовале су Љиљана Маркићевић, шеф одсека за лабораторије и Душанка Сантовац, виши саветник за послове акредитације.