Навигација

Семинари у Београду и Новом Саду - технички захтеви за моторна возила

Семинари

У оквиру пројекта „ Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији“ финансираног од стране Европске уније у сарадњи са Министарством економије и регионалног развоја, одржани су дводневни семинари као део Кампање подизања свести о значају акредитације и оцењивања усаглашености, у Београду и Новом Саду, од 11. до 14. маја  2010. године, са темом инфраструктура квалитета – технички захтеви за моторна возила.

Предавачи су били: Владан Поповић, Институт за стандардизацију Србије, Љубица Живанић,  Акредитационо тело Србије,  Витомир Фистер, правни експерт Европске комисије задужен за област акредитације и оцењивања усаглашености у оквиру националног програма CARDS 2006 и др Роберт Јерончић, експерт из Словеније из области техничких захтева за моторна возила.

Првог дана семинара у Београду и Новом Саду представљене су теме које су се односиле на: правни оквир инфраструктуре квалитета у Европској унији– слободно кретање роба и заштити јавног интереса; примену прописа о возилима са освртом на садашње стање и планове за будућност; улогу АТС-а у области оцењивања усаглашености а посебно у области моторних возила и правни и институционални оквир на подручију моторних возила уз преношење искустава из Словеније.

Други дан семинара, који је реализован као округли сто, учешће су узели и представници Министарства за инфраструктуру. На округлом столу у Београду се дискутовало о проблемима са којима се корисници срећу у свакодневном раду (овера техничке исправности возила, проблеми при регистрацији возила због различитих тумачења шта су возила за јавни односно сопствени превоз ), као и о примени новог закона о саобраћају, вишестепеној хомологацији, процедурама усвајања ЕЦ правлника и искуствима из Словеније у вези са: информационим системом, надлежностима контроле возила на путу која превозе опасне материје и у вези са контролисањем преправљениих возила на ТНГ, еколошких такси, регистрацији «олд тајмера» и возила која имају управљач на десној страни. Највећи број питања  о којима се дискутовало на округлом столу у Новом Саду односила су се на хомологацију возила посебно у делу електромагнетне компатибилности, буке, могућим одступањима када се ради о малим серијама и сл.

Улога акредитације у области моторних возила 

Правни и институционални оквир у области моторних возила 

Правни оквир инфраструктуре квалитета у ЕУ