Навигација

TrainMiC програм обуке за техничке оцењиваче АТС-а

Обавештења

У склопу сарадње Дирекције за мере и драгоцене метале и АТС-а у периоду од 21. до 23.априла организован је TrainMiC програм обуке (Training in Metrology in Chemistry) за техничке оцењиваче АТС-а. Train Mic програм је лиценцирани програм Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM), Belgium који спроводи национални TrainMiC тим.

Обука је обухватила основне принципе несигурности мерења и приступе њеној оцени, следивост резултата мерења, валидацију мерних процедура унутар лабораторије, интерну контролу квалитета, односно коришћење контролних карата засновано на Nordtestu.

Поред теоретског дела, обука је обухватила и примере из валидације и несигурности мерења, као и комплементарне модуле: еталонирање лабораторијског посуђа, еталонирање термометара и еталонирање спектрофотометара у медицини.
 
Према мишљењу техничких оцењивача, обука је била веома свеобухватна, добро организована и помоћи ће уједначавању оцењивања од стране техничких оцењивача, што је и циљ Акредитационог тела Србије.