Навигација

Започет рад на изради новог Закона о акредитацији

Сарадња

Јуче је у просторијама Акредитационог тела Србије одржан први састанак радне групе за израду новог Закона о акредитацији.

Састанку су присуствовали: Јелена Поповић, помоћник министра за инфраструктуру квалитета у Министарству економије и регионалног развоја (МЕРР), мр Коса Рашковић, начелник Одељења за инфраструктуру квалитета у МЕРР, Никола Мирковић, самостални саветник у МЕРР, Витомир Фистер, експерт на пројекту ЕУ "Техничка помоћ институцијама инфраструктуре квалитета у Републици Србији, као и представници Акредитационог тела Србије др Дејан Крњаић, директор и Биљана Томић, начелник Одељења за правне и опште послове.

Разговарано је о начину и динамици рада радне групе и идентификована су кључна питања за израду закона. Договорено је да ће прва верзија Нацрта закона о акредитацији бити завршена до половине децембра, када ће бити упућена проширеној радној групи на мишљење и усаглашавање.

Предвиђено да Влада Републике Србије усвоји предлог закона у току 2010. године, који ће даље бити упућен у скупштинску процедуру.
 


др Дејан Крњаић, Јелена Поповић, мр Коса Рашковић, Никола Мирковић

Биљана Томић, Витомир Фишер, др Дејан Крњаић, мр Коса Рашковић, Никола Мирковић