Навигација

Уручени сертификати полазницима обуке за техничке оцењиваче

Семинари

Директор Акредитационог тела Србије др Дејан Крњаић уручио је данас полазницима обуке, након успешно положеног завршног теста провере знања, сертификате о завршеној обуци за техничког оцењивачa за ...

лабораторије за испитивање (SRPS ISO/IEC 17025) и за контролне организације (SRPS ISO/IEC 17020) за потребе акредитације.

Обуку је похађало 30 кандидата, а обуци су присуствовале и представнице из акредитационих тела Македоније (ИАРМ) и Црне Горе (АТЦГ).др Дејан Крњаић са полазницама обуке из Црне Горе и Македоније
Иваном Зубер и Јасмином Јаневском 

                др Дејан Крњаић са полазницама обуке
др Соњом Радојичић и Марином Лабан

                    др Дејан Крњаић са полазницима обуке
             Весном Ђорђевић и Славољубом Станојевићем

 
Учесници обуке