Навигација

Смернице за исказивање обима акред. сертиф. тела за сертиф. система менаџмента

Промена документације

Упутство  АТС-УП12: Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџмента ступило је на снагу 29. јуна. Овим документом дају се препорукe за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџмента квалитетом, система менаџмента заштитом животне средине, система менаџмента безбедношћу хране, система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду и система менаџмента безбедношћу информација, а документ се примењује приликом дефинисања обима акредитације подносиоца пријаве за акредитацију.