Навигација

Прослава Дана акредитације

Актуелности

У петак 03. јула одржана је заједничка седница Управног одбора, Савета за акредитацију и техничких комитета Акредитационог тела Србије (АТС) поводом обележавања 9. јуна – Међународног дана акредитације и 28. јуна – Дана акредитације у Републици Србији.

Скупу је претходила 20. седница Управног одбора, а на заједничкој седници конституисани су технички комитет за лабораторије, технички комитет за контролне организације и технички комитет за сертификациона тела.

Свечану седницу је отворила Јелена Поповић, помоћница министра за економију и регионални развој, честитавши присутнима Дан акредитације и нагласивши значај успешне сарадње између Министарства економије и регионалног развоја, са једне стране и АТС-а, са друге, у предстојећим процесима европских интеграција.

Поповић је укратко представила активности Министарства, говорећи о скоријој законодавној активности Владе и скупштине. Усвојени су Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености и Закон о стандардизацији, док ће ове године приоритет имати доношење Закона о метрологији и Закона о акредитацији, а предвиђено је и спровођење Акционог плана израде техничких прописа, у оквиру чега сва министарства треба да предложе прописе за области за које су надлежни.

Помоћница министра је изразила велико задовољство због извођења пројекта "Техничка помоћ институцијама у области инфраструктуре квалитета у Републици Србији", који финансира Европска комисија са 1,2 милиона евра у оквиру CARDS пројекта. Према њеним речима циљ овог пројекта је јачање инфраструктуре квалитета и подизање свести о квалитету у Србији, као и унапређење процеса стандардизације и акредитације. Србија треба да усвоји велики број европских стандарда до 2011. године, као и да усвоји нове законе из области акредитације и метрологије, који ће унапредити целокупан процес интеграције.

Скупу су се обратио председник Управног одбора проф. др Слободан Петровић, који је нагласио неопходност сарадње АТС-а и Владе, као један од предуслова успешне реализације планираних програма и активности АТС-а.

Председница Савета за акредитацију Славица Поповић, испред Привредне коморе Србије говорила је о значају ЕУ пројекта и истакла да ће овај пројекат помоћи повећању конкурентности наших производа и услуга према европским али и другим тржиштима.

Она је нагласила да ће се пројекат спроводити до октобра 2010. године и то у две фазе у регионалним привредним коморама широм Србије, а биће реализован кроз организовање 40 семинара о стандардизацији и акредитацији. Кроз семинаре ће се спроводити и кампања за афирмацију квалитета производа у Србији, а промовисаће се значење стандарда, али и акредитације и оцењивање усаглашености. „Све ће то допринети још успешнијој сарадњи између Привредне коморе и АТС-а“, закључила је Славица Поповић.

Директор АТС-а др Дејан Крњаић се захвалио свим присутнима на лепим жељама за што успешнији рад и додао је испред АТС-а још много важних задатака као што су даље унапређење ефективности и јасноће поступка акредитације, као и рад на усавршавању система менаџмента и његовог усклађивања са европским и међународним захтевима за акредитацију. АТС је 12. фебруара ове године упутио захтев ЕА за покретање поступка за потписивање мултилатералних/билатералних споразума у области акредитације лабораторија за испитивање, лабораторија за еталонирање и контролних организација, рекао је др Крњањић.

Он је додао да АТС планира да прошири своје активности на нове области акредитације на основу исказаних потреба заинтересованих страна, првенствено сертификационих тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу прехрамбених производа, ЕМАS оцењивача (верификатора) и провајдера за спровођење међулабораторијских испитивања, као и да ојача улогу у европској и међународним  организацијама за акредитацију.

Говорећи о активностима спроведеним у АТС-у у претходном периоду др Крњаић се посебно осврнуо на остварене резултате који се односе на уведене шеме за акредитацију сертификационих тела за системе менаџмента у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17021:2007 и акредитацију медицинских лабораторија према захтевима стандарда SRPS ISO 15189:2008.

"Жеља нам је да интензивирамо везе и комуникације са Владом и одговарајућим министарствима, привредним субјектима, акредитованим организацијама и другим  заинтересованим странама кроз промоцију значаја и улоге акредитације у оцењивању усаглашености у Србији, и због тога се посебно захваљујемо Министарству на подршци коју нам пружа", нагласио је др Крњаић.

Прослава јубилеја је и ове године била радна, а током свечане седнице директор АТС-а др Дејан Крњаић уручио је проф. др Нади Мајкић, директорки Института за медицинску биохемију Клиничког центра Србије први сертификат о акредитацији медицинских лабораторија према стандарду SRPS ISO 15189:2008.

Честиткама су се придружили и поједини чланови теничких комитета који су иразили жеље да својим радом допринесу успешном остварењу планираних циљева АТС-а.


седница Управног одбора

Јелена Поповић, помоћник министра економије и регионалног развоја, др Дејан Крњаић, директор АТС-а и проф. др Слободан Петровић, председник Управног одбора

Јелена Поповић, помоћник министра економије и регионалног развоја

др Дејан Крњаић, проф. др Нада Мајкић и проф. др Слободан Петровић са првим сертификатом о акредитацији медицинских лабораторија према стандарду SRPS ISO 15189:2008